Onderwijsaanbod

In het eerste leerjaar van de havo- en vwo-trajecten plaatsen we leerlingen deels in zogeheten dakpanklassen. Aan het eind van de brugklas moet de keuze voor verder studeren in havo-2 of vwo-2 worden gemaakt. Naast de dakpanklassen kent de unit havo/vwo ook homogene brugklassen vwo. Vanuit die klassen gaan de leerlingen in principe verder in het vwo-traject. Op de afdeling havo/vwo heeft het Dongemond college twee verschillende stromingen:

1. Technasium

Het Technasium is interessant voor leerlingen met een onderzoekende en creatieve instelling die interesse hebben in de wereld van natuur en techniek. Alle brugklasleerlingen in de havo en vwo klassen krijgen op het Technasium een half jaar het vak onderzoek & ontwerpen, afgekort o&o. Op het Technasium werk je met twee of drie klasgenoten aan projectopdrachten. Elke opdracht is een combinatie van denken en doen. De projectopdrachten komen uit het bedrijfsleven en zijn gekoppeld aan beroepen. Het Technasium is interessant voor jongens en meisjes.

2. Taal, cultuur en maatschappij, tc&m (UNESCO)

Het Dongemond college maakt deel uit van het internationale UNESCO scholennetwerk. Op deze scholen wordt gewerkt met projecten waarin vier thema’s centraal staan: vrede en mensenrechten, wereldburgerschap, intercultureel leren en duurzaamheid. Dit wordt op de afdeling havo/vwo vorm gegeven in de stroming taal, cultuur & maatschappij (tc&m). Door internationalisering en globalisering is het belangrijk dat ook leerlingen zich oriënteren op de wereld om hen heen en daarbinnen leren functioneren. Binnen tc&m wordt gewerkt met projecten in groepsverband.
Leerlingen in de brugklassen havo-vwo maken kennis met beide stromingen. In klas 2 kiezen zij vervolgens voor de stroming waarin zij verder willen gaan. Bij de Technasium-stroming hoort vanaf klas 4 het examenvak o&o en bij de tc&m-stroming hoort het examenvak Spaans.

FLOW-uren

Voor alle brugklassers zijn er ‘FLOW-uren’ (FLexibele Onderwijs Werktijd) waarin de leerlingen in kleine groepen worden verdeeld over diverse modules, zoals vakondersteuning Nederlands, om aan specifieke ontwikkelpunten te werken. In de FLOW zit ook een verrijkingsaanbod.

Profielen op havo en vwo

Op havo of vwo kies je een profiel. Dat gebeurt na het derde leerjaar. De benaming van die profielen verwijst naar de richting waarin je later je vervolgopleiding zult kiezen:

 • N&t (natuur en techniek) zeer exact
 • N&g (natuur en gezondheid) tamelijk exact
 • E&m (economie en maatschappij) economisch
 • C&m (cultuur en maatschappij) taalkundig en cultuurhistorisch

Als keuze-examenvak kies je een vak dat niet standaard in je profiel zit. Hierbij heb je een ruime keuze. Op het Dongemond college worden ook nieuwe vakken aangeboden zoals Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM) vanaf havo 4.

 

Econasium

Het Econasium is bedoeld voor vwo-leerlingen met wiskundig inzicht en interesse in economische onderwerpen.
Op termijn wordt het Econasium afgebouwd, waardoor instromen niet meer mogelijk is.

Bijlessen

Leerlingen uit de tweede- en derdeklas worden in de gelegenheid gesteld om (tegen vergoeding) leerstof uitgelegd te krijgen door leerlingen uit A4, A5, A6 en H4 en H5. Deze bovenbouwleerlingen hebben daarvoor voldoende capaciteiten en bezitten voldoende sociale vaardigheden om de leerlingen van de onderbouw bijles te geven. Zij hebben een minischoling gevolgd en zich bekwaamd op het gebied van didactiek en pedagogiek; zij mogen zich lentoren (leerling mentoren) noemen.

De bijlessen worden na schooltijd, in ons studiehuis of thuis bij de leerling gegeven. De kosten bedragen circa € 5,- tot circa € 7,50,- per lesuur (60 minuten) per leerling bij individuele begeleiding en circa € 4,- bij begeleiding in een tweetal (indien wenselijk/mogelijk/noodzakelijk). Het bedrag wordt voor aanvang van iedere bijles contant aan de lentor overhandigd.

Door het aanmeldformulier te downloaden, volledig in te vullen en te ondertekenen, kunt u uw zoon/dochter opgeven voor de gewenste bijles. Uw zoon/dochter dient dit formulier in te leveren bij mevrouw R. Diepstraten van de receptie van de unit havo/vwo. Wanneer u en uw zoon/dochter met de bijles willen stoppen, ontvangen wij (de lentor en ondergetekende) hierover per mail graag een bericht. Zonder bericht nemen wij aan dat de bijles wordt voortgezet.

Wilt u bij ‘Gewenst uur’ aangeven welk lesuur, na de reguliere lessen op de desbetreffende dag, de bijles kan plaatsvinden. Graag drie tijdstippen vermelden. Mocht de bijles niet doorgaan vanwege ziekte van uw zoon/dochter, dient de bijles afgemeld te worden middels een sms/mail/Whatsapp-bericht aan de lentor. Zonder afmelding dient de bijles betaald te worden. Bij afwezigheid van de lentor ontvangt uw zoon/dochter een sms/mail/Whatsapp-bericht en wordt de les op een ander tijdstip ingehaald of komt de bijles te vervallen. U ontvangt van de lentor van uw zoon/dochter bericht voor aanvang van de bijles.

Toptutors

Voor leerlingen uit de bovenbouw is het Dongemond college een samenwerking aangegaan met Stichting TopTutors. Deze stichting heeft het doel om kwalitatieve begeleiding, in de vorm van bijles, voor leerlingen beschikbaar te maken. Lees hier meer over Toptutors.

Contact

 • Unit Made
 • Kempsstraat 15
 • 4921 TB Made
 • 0162-683125
 • Unit HAVO-VWO & VMBO
 • Collegeweg 1
 • 4942 VC Raamsdonkveer
 • 0162-513469
 • Privacy Cookies
 • Postadres
 • Postbus 124
 • 4940 AC Raamsdonksveer
 • Bank
 • IBAN: NL33 RABO 0115698442
 • KvK nummer
 • 41100324
 • BTW nummer
 • NL 8002.41.150.B.01

Locaties

Volg ons

Activiteiten van deze week

Bekijk volledige agenda
1