Onderwijsaanbod

In het eerste leerjaar van de havo- en vwo-trajecten plaatsen we leerlingen deels in zogeheten dakpanklassen. Aan het eind van de brugklas moet de keuze voor verder studeren in havo-2 of vwo-2 worden gemaakt. Naast de dakpanklassen kent de unit havo/vwo ook homogene brugklassen vwo. Vanuit die klassen gaan de leerlingen in principe verder in het vwo-traject. Op de afdeling havo/vwo heeft het Dongemond college twee verschillende stromingen:

1. Technasium

Het Technasium is interessant voor leerlingen met een onderzoekende en creatieve instelling die interesse hebben in de wereld van natuur en techniek. Alle brugklasleerlingen in de havo en vwo klassen krijgen op het Technasium een half jaar het vak onderzoek & ontwerpen, afgekort o&o. Op het Technasium werk je met twee of drie klasgenoten aan projectopdrachten. Elke opdracht is een combinatie van denken en doen. De projectopdrachten komen uit het bedrijfsleven en zijn gekoppeld aan beroepen. Het Technasium is interessant voor jongens en meisjes.

2. Taal, cultuur en maatschappij, tc&m (UNESCO)

Het Dongemond college maakt deel uit van het internationale UNESCO scholennetwerk. Op deze scholen wordt gewerkt met projecten waarin vier thema’s centraal staan: vrede en mensenrechten, wereldburgerschap, intercultureel leren en duurzaamheid. Dit wordt op de afdeling havo/vwo vorm gegeven in de stroming taal, cultuur & maatschappij (tc&m). Door internationalisering en globalisering is het belangrijk dat ook leerlingen zich oriënteren op de wereld om hen heen en daarbinnen leren functioneren. Binnen tc&m wordt gewerkt met projecten in groepsverband.

Leerlingen in de brugklassen havo-vwo maken kennis met beide stromingen (Technasium en tc&m). In klas 2 en 3 volgen de leerlingen naast de gewone lessentabel de stroming Technasium of taal, cultuur en maatschappij. In de bovenbouw (vanaf klas 4) maakt elke leerling de profielkeuze: o&o (onderzoeken en ontwerpen) op het Technasium is een eindexamenvak in alle profielen.

Het vak Spaans wordt vanaf klas 3 aangeboden als eindexamenvak en kan binnen elk profielen gekozen worden.

Dongemond uren

Op het Dongemond college staat de ontwikkeling van de leerling centraal. Met het oog op die ontwikkeling hebben we voor de leerlingen Dongemond uren (DCU) in het rooster opgenomen. In het basisrooster staat halverwege elke dag een DCU van 25 minuten. Een DCU wordt altijd voor een periode van een aantal weken aangeboden. Na elk blok kan de leerling een nieuwe keuze maken. De leerling kiest zelf de invulling van het DCU, de mentor heeft hierbij een coachende rol. Naarmate de leerling in hogere klassen komt, zal de leerling meer verantwoordelijkheid krijgen in het maken van eigen keuzes. Zo ook bij de keuze van een DCU.

Elk DCU heeft de duur van een vast aantal weken, daarna wordt er weer een keuze gemaakt voor een nieuw DCU blok.

Informatie Dongemond uren

Profielen op havo en vwo

Op havo of vwo kies je een profiel. Dat gebeurt na het derde leerjaar. De benaming van die profielen verwijst naar de richting waarin je later je vervolgopleiding zult kiezen:

 • N&t (natuur en techniek) zeer exact
 • N&g (natuur en gezondheid) tamelijk exact
 • E&m (economie en maatschappij) economisch
 • C&m (cultuur en maatschappij) taalkundig en cultuurhistorisch

Als keuze-examenvak kies je een vak dat niet standaard in je profiel zit. Hierbij heb je een ruime keuze. Op het Dongemond college worden ook nieuwe vakken aangeboden zoals Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM) vanaf havo 4.

 

Bijlessen

Leerlingen uit de onderbouw worden in de gelegenheid gesteld om leerstof uitgelegd te krijgen door leerlingen uit V4, A4, A5, A6 en H4 en H5. Deze bovenbouwleerlingen hebben daarvoor voldoende capaciteiten en bezitten voldoende sociale vaardigheden om de leerlingen van de onderbouw bijles te geven. Zij hebben een minischoling gevolgd en zich bekwaamd op het gebied van didactiek en pedagogiek; zij mogen zich lentoren (leerling mentoren) noemen.

De bijlessen worden na schooltijd, in ons studiehuis of thuis bij de leerling gegeven. Lentoren die voor het eerste jaar begeleiden ontvangen voor de begeleiding € 6,-, tweedejaars € 7,50,- en derde jaars € 9,- per uur (60 minuten) per leerling bij individuele begeleiding. Bij begeleiding van twee leerlingen ontvangen eerstejaars € 4,- per leerling per uur en tweede en derdejaars € 5,- per leerling per uur.

Het bedrag wordt dit jaar door de school betaald in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs.

Door het aanmeldformulier te downloaden, volledig in te vullen en te ondertekenen, kunt u uw zoon/dochter opgeven voor de gewenste bijles. Uw zoon/dochter dient dit formulier in te leveren bij mevrouw R. Diepstraten van de receptie van de afdeling havo/vwo in Raamsdonksveer of opsturen naar Lentorschap@dongemondcollege.nl. Wanneer u en uw zoon/dochter met de bijles willen stoppen, ontvangen wij hierover per mail graag een bericht. Zonder bericht nemen wij aan dat de bijles wordt voortgezet.

Toptutors

Voor leerlingen uit de bovenbouw is het Dongemond college een samenwerking aangegaan met TopTutors. Het doel van TopTutors is om kwalitatieve begeleiding, in de vorm van bijles, voor leerlingen beschikbaar te maken. Lees hier meer over TopTutors.

Contact

 • Locatie Made
 • Kempsstraat 15
 • 4921 TB Made
 • 0162-683125
 • Locatie HAVO-VWO & VMBO
 • Collegeweg 1
 • 4942 VC Raamsdonksveer
 • 0162-513469
 • Privacy Cookies
 • Postadres
 • Postbus 124
 • 4940 AC Raamsdonksveer
 • Bank
 • IBAN: NL33 RABO 0115698442
 • KvK nummer
 • 41100324
 • BTW nummer
 • NL 8002.41.150.B.01

Locaties

Volg ons

Activiteiten van deze week

Bekijk volledige agenda
6