Vertrouwenspersonen

Op iedere locatie is er een interne vertrouwenspersoon aanwezig. Leerlingen, medewerkers en ouders/verzorgers kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht als zij zaken die ongewenst zijn, willen bespreken met iemand of hierover advies willen inwinnen. In eerste instantie biedt de vertrouwenspersoon een luisterend oor, vervolgens wordt er gekeken wat de vervolgstappen zullen zijn. Er valt hierbij te denken aan een gesprek met de directbetrokkene of met zijn of haar leidinggevende. De vertrouwenspersoon begeleidt en ondersteunt de melder om de problemen zo snel en zo goed mogelijk op te lossen. Mocht dit niet lukken, dan kan de vertrouwenspersoon ondersteunen bij het indienen van een officiële klacht.
 

Het is belangrijk om te weten dat vertrouwenspersonen zich ook aan de meldplicht moeten houden. Alle informatie kan dus in vertrouwen gedeeld worden, maar soms zal informatie niet geheim mogen blijven. Is dit aan de orde, dan zal de vertrouwenspersoon dit duidelijk melden tijdens het gesprek.
 

De vertrouwenspersoon kijkt altijd of hij/zij inderdaad de juiste persoon is voor het besproken probleem. Zo nodig verwijst hij/zij door naar de ondersteuningscoördinator. De vertrouwenspersoon heeft zicht op het onderwijs en de participanten hierin en is kundig op het gebied van opvang en verwijzing. De vertrouwenspersoon is toegankelijk voor alle betrokkenen bij de school.
 

Onze interne vertrouwenspersonen zijn:
 

Locatie Made:
Dhr. M. Simons en mevrouw J. Kemmeren,
Telefoonnummer 0162- 683125

 

Locatie Raamsdonksveer:
Mevr. M. van der Heijden (havo/vwo) en dhr. R. van Lienden (vmbo)
Telefoonnummer: 0162- 513469

Activiteiten van deze week

Bekijk volledige agenda
0