Organisatie

Op de locatie havo/vwo in Raamsdonksveer volgen ruim 750 leerlingen onderwijs ter voorbereiding op het hoger en wetenschappelijk vervolgonderwijs. De locatie kent een gemoedelijke en vriendelijke sfeer. Een uitstekende persoonlijke begeleiding en veel culturele en sportieve activiteiten zijn opvallende kenmerken. We bieden leerlingen kansen zich maximaal te ontwikkelen. De onderwijsresultaten zijn zowel op havo als vwo goed en daar zijn we trots op. We hebben de beschikking over een multifunctionele aula waarin een podium met uitgebreide voorzieningen optimale omstandigheden bieden aan onze leerlingen om te kunnen schitteren in een breed aanbod aan allerlei (culturele) activiteiten.

De locatiedirecteur
Dhr. E. v.d. Vaart

Teamleiders
klas 1 en 2:                     Mevrouw A. Meeuwis
havo 3, 4 , 5:                  De heer drs. P. Seegers
vwo 3, 4, 5, 6:               Mevrouw M. Wagemakers

Mentor
Elke klas heeft een mentor. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen en zijn/haar ouders/verzorgers. De mentor kijkt naar de leerprestaties van de leerlingen van zijn klas. Daarnaast vindt de mentor het ook belangrijk dat de leerlingen in zijn klas lekker in hun vel zitten. Ook daarop richt hij/zij zijn/haar begeleiding.

Leerlingbegeleider
Wanneer er voor een leerling meer zorg nodig is, schakelen we de leerlingbegeleider in. Hij/zij is de spil voor het verlenen van extra zorg. Onze leerlingbegeleiders zijn mevr. D. den Boogert en mevr. Stuij.

Vertrouwenspersoon
Op iedere locatie is er een vertrouwenspersoon aanwezig. Leerlingen en medewerkers kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht als zij zaken willen bespreken die in eerste instantie geheim moeten blijven maar die zij wel willen delen of waarover zij een advies willen hebben. De vertrouwenspersoon heeft zicht op het onderwijs en de participanten hierin en is kundig op het terrein van opvang en verwijzing. De vertrouwenspersoon is toegankelijk voor alle betrokkenen bij de school. Voor de locatie Raamsdonksveer is mevrouw M. van der Heijden de vertrouwenspersoon.

Ondersteuningscoördinator
Een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, krijgt deze van het zorgteam. De ondersteuningscoördinator bewaakt dat de leerlingen de zorg krijgen die ze nodig hebben. De ondersteuningscoördinator is ook de voorzitter van het ondersteunings- en adviesteam (OAT) en voorzien de teams van handvatten voor het verlenen van de extra zorg. In Raamsdonksveer is de ondersteuningscoördinator mevrouw L. Remmers.

Anti-pestcoördinator
Per afdeling is er een anti-pestcoördinator aangesteld. De anti-pestcoördinator gaat over de sociale veiligheid van kinderen op school. Hij/zij is het aanspreekpunt van leerlingen, docenten en ouders bij vragen over pesten/sociale veiligheid. Op de afdeling havo/vwo is mevrouw N. Nelissen anti-pestcoördinator.

Mediacoach
Op het Dongemond college is een gecertificeerd mediacoach werkzaam. Onze mediacoach begeleidt en adviseert leerlingen, maar ook ouders/verzorgers en collega’s bij bewust, kritisch en actief omgaan met social media. Social media zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Daarom vinden wij een goede begeleiding bij het mediawijzer worden heel belangrijk. Mevrouw S. van Rootselaar is mediacoach op onze school.

Contact

 • Locatie Made
 • Kempsstraat 15
 • 4921 TB Made
 • 0162-683125
 • Locatie HAVO-VWO & VMBO
 • Collegeweg 1
 • 4942 VC Raamsdonksveer
 • 0162-513469
 • Privacy Cookies
 • Postadres
 • Postbus 124
 • 4940 AC Raamsdonksveer
 • Bank
 • IBAN: NL33 RABO 0115698442
 • KvK nummer
 • 41100324
 • BTW nummer
 • NL 8002.41.150.B.01

Locaties

Volg ons

Activiteiten van deze week

Bekijk volledige agenda
2