Organisatie

Het Dongemond college bestaat uit twee locaties (Raamsdonksveer en Made) die onderling samenwerken. Het College van Bestuur (CvB) stuurt het Dongemond college aan en iedere locatie heeft eigen directie. De Raad van Toezicht houdt intern toezicht op het College van Bestuur.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt intern toezicht op het College van Bestuur en staat deze met reflectie en/of advies terzijde en bestaat uit de heer C. Clarijs (voorzitter), mevrouw drs. M. Verhaeren-Sterrenberg, de heer G.A.M. van Son  RA RC, de heer E.M.P. Hendriks en de heer M.H. Verbeek.

College van Bestuur (CvB)
Het CvB stippelt de hoofdlijnen uit en houdt zich bezig met algemene beleidszaken en wordt gevormd door de mevrouw D.M. Heeroma MCM.

Directeur
De directeuren zijn belast met de dagelijkse leiding en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de school. De twee directeuren vormen gezamenlijk de directie van de school en sturen daarbij ieder een locatie aan. De directeuren zijn de heer R.F.J.M.(Richard) Rovers, MEM (locatie Raamsdonksveer/voorzitter directie) en mevrouw dr. A. (Annelies) Wallert (locatie Made).

Teamleider
De teamleiders zijn onder verantwoordelijkheid van de directeur belast met de pedagogische en onderwijskundige leiding van een team en maken deel uit van de directie van de locatie.

Mentor
Elke klas heeft een mentor en deze is het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen en zijn/haar ouders/verzorgers. De begeleiding richt zich zowel op de leerprestaties als op het welbevinden van de leerling.

Centrale diensten
Naast de twee locaties is er een centrale dienst die is gericht op personeelszaken, financiën, leermiddelen, leerlingenadministratie, ICT en huisvesting.

Activiteiten van deze week

Bekijk volledige agenda
2