Organisatie

Het Dongemond college bestaat uit drie units (Raamsdonksveer vmbo, Raamsdonksveer havo/vwo en Made) die onderling samenwerken. Het College van Bestuur (CvB) stuurt het Dongemond college en iedere unit heeft eigen directie.
De Raad van Toezicht houdt intern toezicht op het College van Bestuur.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt intern toezicht op het College van Bestuur en staat deze met reflectie en/of advies terzijde en bestaat uit de heer mr. ing. A.P.J.M. de Jong (voorzitter), de heer C.P.M. van Oorschot RA, mevrouw drs. M. Verhaeren-Sterrenberg, mevrouw N. Raaijmakers en de heer C. Clarijs.

College van Bestuur (CvB)
Het CvB stippelt de hoofdlijnen uit en houdt zich bezig met algemene beleidszaken en wordt gevormd door de heer drs. G.A.A.M. Steenbakkers.

Directeur
De directeuren zijn belast met de dagelijkse leiding en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de school. De drie directeuren vormen gezamenlijk de directie van de school en sturen ieder een unit aan. De directeuren zijn mevrouw drs. A.G. Hesselink (Made), mevrouw dr. A. Wallert (Raamsdonksveer havo/vwo) en de heer M. van den Kieboom (Raamsdonksveer vmbo).

Teamleider
De teamleiders zijn onder verantwoordelijkheid van de directeur belast met de pedagogische en onderwijskundige leiding van een team en maken deel uit van de directie van de unit.

Mentor
Elke klas heeft een mentor en deze is het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen en zijn/haar ouders/verzorgers. De begeleiding richt zich zowel op de leerprestaties als op het welbevinden van de leerling.

Centraal Ondersteunende diensten
Het hoofd Centraal Ondersteunende Diensten is belast met de dagelijkse leiding aangaande centraal ondersteunende dienst (financiƫn, leermiddelen, leerlingenadministratie en beheer gebouwen). De heer R. v.d. Nieuwenhuijzen is ons hoofd Centraal Ondersteunende Diensten. Daarnaast is er een afdeling personeelszaken die wordt aangestuurd door het hoofd personeelszaken mevrouw A. Craenen.

Activiteiten van deze week

Bekijk volledige agenda
1