Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) van het Dongemond college, bestaat uit acht medewerkers, vier ouders/verzorgers en vier leerlingen van de twee locaties (in totaal zestien personen). De MR denkt mee over het beleid van de school zoals het strategisch beleidsplan, het formatieplan, de begroting en de vakantieregeling.

Het Dongemond college vindt participerend medezeggenschap belangrijk. Dat wil zeggen dat de MR vroegtijdig bij het maken van plannen en beleid betrokken wil worden en gevraagd wenst te worden om mee te denken bij de totstandkoming hiervan. De MR adviseert, bij sommige zaken is instemming van de raad nodig. Medezeggenschap is bij wet geregeld.
De voorzitter van de MR is de heer H. Selten, secretaris is mevrouw A. de Graaff.
U kunt de MR bereiken via e-mail: medezeggenschapsraad@dongemondcollege.nl

Activiteiten van deze week

Bekijk volledige agenda
8