Onderwijs

Persoonlijke Ontwikkeling

Het Dongemond college wil leerlingen helpen hun talenten te ontdekken en tot ontwikkeling te brengen. Daarom staan er in onze lessentabel in ieder leerjaar twee lesuren per week voor persoonlijke ontwikkeling. Tijdens deze uren worden onze leerlingen in het begin begeleid bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. Na verloop van tijd kiezen leerlingen zelf welk van de aangeboden onderwerpen het best bij hen past. De onderwerpen zijn zeer divers. Een leerling kan ook kiezen voor extra ondersteuning voor een bepaald vak. Iedere zes weken zijn er nieuwe keuzemogelijkheden. De uren persoonlijke ontwikkeling worden aangeboden tot aan de examenklassen.

Technasium

Het Technasium is interessant voor leerlingen met een onderzoekende en creatieve instelling die interesse hebben in de wereld van natuur en techniek.

Taal, cultuur en maatschappij (TC&M/UNESCO)

Deze stroming is op mens en maatschappij gericht. Dit programma voldoet aan de eisen van het UNESCO scholennetwerk. In de projecten van UNESCO-scholen staan vier thema’s centraal: vrede en mensenrechten, wereldburgerschap, intercultureel leren en duurzaamheid.

 

Activiteiten van deze week

Bekijk volledige agenda
0