Onderwijs

Persoonlijke Ontwikkeling

Het Dongemond college wil leerlingen helpen hun talenten te ontdekken en tot ontwikkeling te brengen. Daarom staan er in onze lessentabel in ieder leerjaar twee lesuren per week voor persoonlijke ontwikkeling. Tijdens deze uren worden onze leerlingen in het begin begeleid bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. Na verloop van tijd kiezen leerlingen zelf welk van de aangeboden onderwerpen het best bij hen past. De onderwerpen zijn zeer divers. Een leerling kan ook kiezen voor extra ondersteuning voor een bepaald vak. Iedere zes weken zijn er nieuwe keuzemogelijkheden. De uren persoonlijke ontwikkeling worden aangeboden tot aan de examenklassen.

Htl-leerroute

Op het Dongemond college kun je binnen het vmbo na de brugklas een nieuwe leerroute kiezen: de havo theoretische leerroute (htl-leerroute). Deze route duurt zes jaar, maar dan heb je ook twee diploma’s op zak: een vmbo-tl-diploma en een havodiploma. Met de invoering van de Nieuwe Leerweg op het vmbo en het drempelloos doorstromen van vmbo naar havo, zal deze leerweg op termijn worden gewijzigd.

Technasium

Het Technasium is interessant voor leerlingen met een onderzoekende en creatieve instelling die interesse hebben in de wereld van natuur en techniek.

Taal, cultuur en maatschappij (TC&M/UNESCO)

Deze stroming is op mens en maatschappij gericht. Dit programma voldoet aan de eisen van het UNESCO scholennetwerk. In de projecten van UNESCO-scholen staan vier thema’s centraal: vrede en mensenrechten, wereldburgerschap, intercultureel leren en duurzaamheid.

Econasium

Het Econasium is bedoeld voor vwo-leerlingen met wiskundig inzicht en interesse in economische onderwerpen.
Op termijn wordt het Econasium afgebouwd, waardoor instromen niet meer mogelijk is.

Activiteiten van deze week

Bekijk volledige agenda
8