Ziekte, verzuim en verlof

Ziekte / doktersbezoek
Het kan natuurlijk gebeuren dat leerlingen ziek zijn of dat zij onder schooltijd een bezoek moeten brengen aan een arts. De school is hiervan graag tijdig op de hoogte zodat wij een duidelijk beeld hebben welke leerlingen er op een bepaald moment in de klas horen te zitten.

Is uw kind ziek?
Het Dongemond college heeft besloten om met ingang van 1 september 2020 het ziekmelden van leerlingen met behulp van Magister te organiseren. Aan ouders vragen we om via Magister web op een computer of via de Magister app op een smartphone uw dochter voortaan ziek te melden. Hoe dit werkt kunt u hier nalezen.

Afspraken met een huisarts, tandarts enz.  dienen telefonisch gemeld worden. Gelieve deze zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen.

Leerlingen die onder schooltijd ziek worden en naar huis willen gaan, moeten contact opnemen met de unitassistent.  Bij haar afwezigheid melden de leerlingen zich bij een teamleider. Er wordt altijd gevraagd aan de leerling bij thuiskomt de ouders te laten bellen, zodat wij weten dat de leerling veilig is aangekomen.

Verzuim
Leerlingen die te laat komen melden zich bij de unitassistent. Leerlingen die les hebben in een ander gebouw melden zich bij de daar aanwezige conciërge. Het kan zijn dat er een geldige reden is voor het te laat komen of het niet aanwezig zijn. In dat geval vragen wij een van de ouders telefonisch de reden van te laat komen of verzuim te melden; deze wordt in Magister dan geregistreerd als ‘te laat of afwezig met reden’. Wanneer er geen geldige reden is, wordt dit in magister verwerkt als ‘te laat of afwezig zonder reden’. Wanneer een leerling twee keer te laat is zonder reden, dan moet deze zich twee aaneengesloten dagen melden om 8.00 uur.

Is een leerling meer dan 15 minuten (zonder reden) te laat in de les, dan wordt dit gezien als spijbelen. Dit geldt ook voor afwezigheid zonder reden. De leerling zal dan 2 uur per gemist uur terug moeten komen in zijn of haar vrije tijd.

Blijft het verzuim (ook te laat komen) aanhouden, dan zal er een gesprek volgen met ouders en de betreffende teamleider. De teamleider bespreekt samen met de ouders een vervolgtraject.
De school is verplicht langdurige of herhaalde afwezigheid (ook te laat komen) te melden bij de leerplichtambtenaar. Ouders worden van deze melding op de hoogte gebracht.

Verlof
Verlof is in sommige situaties toegestaan.
Verlof moet in een zo vroeg mogelijk stadium, doch uiterlijk drie dagen voor het verlof, worden aangevraagd. Dit moet in alle gevallen schriftelijk of per e-mail bij de betreffende teamleider. U kunt ook op de website van het Dongemond college onder downloads het aanvraagformulier voor verlof invullen en dit in (laten) leveren bij de betreffende teamleider. Vanuit de onderwijsinspectie heeft de school instructie gekregen terughoudend om te gaan met dergelijke verzoeken.
Voor verlofaanvragen voor open dagen, toelatingsdagen en meeloopdagen kunnen de leerlingen formulieren gebruiken die op school verkrijgbaar zijn. Deze moeten worden ingeleverd bij de decaan van de school.

Contact

 • Locatie Made
 • Kempsstraat 15
 • 4921 TB Made
 • 0162-683125
 • Locatie HAVO-VWO & VMBO
 • Collegeweg 1
 • 4942 VC Raamsdonksveer
 • 0162-513469
 • Privacy Cookies
 • Postadres
 • Postbus 124
 • 4940 AC Raamsdonksveer
 • Bank
 • IBAN: NL33 RABO 0115698442
 • KvK nummer
 • 41100324
 • BTW nummer
 • NL 8002.41.150.B.01

Locaties

Volg ons

Activiteiten van deze week

Bekijk volledige agenda
6