Organisatie

Op onze locatie Made kun je terecht voor onderwijs voor de brugklas, vmbo 2-3-4 en havo 2-3. Dit gebeurt allemaal in één gebouw met een zorgplein, een betaplein, een talenplein en een plein voor het vak Economie en Ondernemen. De school voelt met zo’n 500 leerlingen klein, bijna huiselijk, aan. Nauw betrokken zijn bij de leerlingen is wat deze unit kenmerkt. De ondersteuningcoördinator op onze locatie in Made is mevr. N. van Boheemen.

De directeur
mevrouw mr. dr. J.A.F. Wallert

Teamleiders
Mevrouw T. Vis: vmbo 1 en 2, havo 1, 2 en 3
Mevr. I. Thomassen: vmbo 3 en 4

Mentor
Elke klas heeft een mentor. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen en zijn/haar ouders/verzorgers. De mentor kijkt naar de leerprestaties van de leerlingen van zijn klas. Daarnaast vindt de mentor het ook belangrijk dat de leerlingen in zijn klas lekker in hun vel zitten. Ook daarop richt hij/zij zijn/haar begeleiding.

Leerlingbegeleider
Wanneer er voor een leerling meer zorg nodig is, schakelen we de leerlingbegeleider in. Hij is de spil voor het verlenen van extra zorg. Onze leerlingbegeleider is de heer H. Neefs.

Vertrouwenspersoon
Op iedere locatie is er een vertrouwenspersoon aanwezig. Leerlingen, medewerkers en ouders kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht als zij zaken willen bespreken die in eerste instantie geheim moeten blijven maar die u wel wilt delen of waarover u een advies wilt hebben. De vertrouwenspersoon heeft zicht op het onderwijs en de participanten hierin en is kundig op het terrein van opvang en verwijzing. De vertrouwenspersoon is toegankelijk voor alle betrokkenen bij de school. De vertrouwenspersonen voor de locatie Made zijn dhr. Simons en mevr. Kemmeren.

Ondersteuningscoördinator
Een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, krijgt deze van het zorgteam. De ondersteuningscoördinator bewaakt dat de leerlingen de zorg krijgen die ze nodig hebben. De ondersteuningscoördinator is ook de voorzitter van het zorgadviesteam (ZAT) en voorziet de teams van handvatten voor het verlenen van de extra zorg.

Anti-pestcoördinator
Per locatie is er een anti-pestcoördinator aangesteld. De anti-pestcoördinator gaat over de sociale veiligheid van kinderen op school. Hij/Zij is het aanspreekpunt van leerlingen, docenten en ouders bij vragen over pesten/sociale veiligheid. Op de locatie Made is dhr. Smits anti-pestcoördinator.

Mediacoach
Op het Dongemond college is een gecertificeerd mediacoach werkzaam. Onze mediacoach begeleidt en adviseert leerlingen, maar ook ouders/verzorgers en collega’s bij bewust, kritisch en actief omgaan met social media. Social media zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Daarom vinden wij een goede begeleiding bij het mediawijzer worden heel belangrijk. De mediacoach op onze locatie Made is de heer K. de Bok.

Contact

 • Locatie Made
 • Kempsstraat 15
 • 4921 TB Made
 • 0162-683125
 • Locatie HAVO-VWO & VMBO
 • Collegeweg 1
 • 4942 VC Raamsdonksveer
 • 0162-513469
 • Privacy Cookies
 • Postadres
 • Postbus 124
 • 4940 AC Raamsdonksveer
 • Bank
 • IBAN: NL33 RABO 0115698442
 • KvK nummer
 • 41100324
 • BTW nummer
 • NL 8002.41.150.B.01

Locaties

Volg ons

Activiteiten van deze week

Bekijk volledige agenda
0