Onderwijsaanbod

De locatie Made is een instroompunt voor alle afdelingen, basis t/m havo. Dat houdt in dat leerlingen die havo of vmbo willen gaan doen in Made geplaatst kunnen worden. Leerlingen die kiezen voor het vmbo kunnen in Made de gehele opleiding volgen. Leerlingen die kiezen voor havo kunnen leerjaar 1 t/m 3 in Made volgen. Daarna worden zij geplaatst in Raamsdonksveer.  Vwo- leerlingen starten vanaf leerjaar 1 in Raamsdonksveer.

Leerwegen

Wat betreft het vmbo heeft de unit Made mogelijkheden alle leerwegen:
-Theoretisch
-Gemengde
-Kaderberoepsgerichte
-Basisberoepsgerichte

Voor de leerwegen met beroepsgerichte vakken heeft deze locatie twee sectoren:
-de sector Economie met de afdeling Economie en Ondernemen en in de gemengd/theoretische leerweg Economie en Ondernemen.
-de sector Zorg en Welzijn met de afdeling Zorg en Welzijn en in de gemengd/theoretische leerweg Zorg en Welzijn.

In de afdeling havo heeft het Dongemond college twee verschillende stromingen:
Technasium
Het technasium is interessant voor leerlingen met een onderzoekende en creatieve instelling die interesse hebben in de wereld van natuur en techniek. Brugklasleerlingen in de havo klassen krijgen het vak Onderzoek & Ontwerpen, afgekort o&o. Op het technasium werk je met twee of drie klasgenoten aan vier projectopdrachten per jaar. Elke opdracht is een combinatie van denken en doen. De projectopdrachten komen uit het bedrijfsleven en zijn gekoppeld aan beroepen.

Taal, cultuur en maatschappij, tc&m (UNESCO)
Deze stroming is op mens en maatschappij gericht. Dit programma voldoet aan de eisen van het UNESCO scholennetwerk. In de projecten van UNESCO-scholen staan vier thema’s centraal: vrede en mensenrecht, wereldburgerschap, intercultureel leren en duurzaamheid. Door internationalisering en globalisering is het belangrijk dat ook leerlingen zich oriënteren op de wereld om hen heen en daarbinnen leren functioneren. Binnen tc&m wordt gewerkt met projecten in groepsverband.

Leerlingen in de brugklassen havo maken kennis met beide stromingen.

Contact

 • Locatie Made
 • Kempsstraat 15
 • 4921 TB Made
 • 0162-683125
 • Locatie HAVO-VWO & VMBO
 • Collegeweg 1
 • 4942 VC Raamsdonksveer
 • 0162-513469
 • Privacy Cookies
 • Postadres
 • Postbus 124
 • 4940 AC Raamsdonksveer
 • Bank
 • IBAN: NL33 RABO 0115698442
 • KvK nummer
 • 41100324
 • BTW nummer
 • NL 8002.41.150.B.01

Locaties

Volg ons

Activiteiten van deze week

Bekijk volledige agenda
6