Lentorproject op het Dongemond college

6 oktober 2022 Dongemond

Het lentorproject draait inmiddels al een aantal jaren op het Dongemond college. In het lentorproject begeleiden leerlingen uit de bovenbouw havo/vwo en vmbo 4, medeleerlingen bij bepaalde vakken. We noemen deze leerlingen lentoren en dat staat voor “leerling mentor”. Het lentorenproject is een gezamenlijk project van ZeeBra-scholen en Fontys lerarenopleiding Tilburg. Het project gaat dit schooljaar weer van start na de herfstvakantie.

Aanmelding als lentor
Leerlingen uit de bovenbouw havo/vwo en vmbo 4 hebben begin september allemaal een bericht gekregen over dit project en kunnen zich nog steeds opgeven door een mail te sturen naar lentorschap@dongemondcollege.nl. Op donderdag 20 oktober geven we aan belangstellenden een uitleg over de werkwijze, daarna kiezen zij definitief of zij dit jaar lentor willen zijn. Nieuwe lentoren volgen een speciale trainingsdag bij het Fontys in Tilburg  gericht op dit onderwerp.

Aanmelding voor bijlessen
In de klassen van de onderbouw wordt aangegeven dat het mogelijk is om je op te geven voor deze bijlessen door lentoren. De start van deze bijlessen is na de herfstvakantie, maar als er al voor die tijd matches zijn kan er eerder gestart worden. Dat kan op school, maar ook thuis. Lentoren krijgen hiervoor een vergoeding van € 6,00 tot € 9,00 per uur. Deze kosten worden dit jaar door het Dongemond college vergoed.

Indien u voor uw zoon/dochter ook gebruik wilt maken van extra begeleiding door lentoren, dan kunt u op onze website het aanmeldingsformulier invullen. Dit is te vinden via: Havo/vwo Onderwijsaanbod/Bijlessen. Stuur het formulier naar lentorschap@dongemondcollege.nl, zij zorgen dan voor een koppeling/match tussen uw kind en de lentor.

Namens,
Ria Diepstraten/Jane Rombouts
Coördinatoren lentorproject Dongemond college

Activiteiten van deze week

Bekijk volledige agenda
2