8 juli 2024

Met ingang van het nieuwe schooljaar is het Dongemond college een smartphonevrije school. Telefoons zijn gedurende de hele lesdag inclusief pauzes thuis of in de kluis. Waarom thuis of in de kluis? We zijn niet tegen mobieltjes of sociale media: we gebruiken een laptop in de lessen en we hebben op social media ook een Dongemond college account. Er is echter veel onderzoek gedaan naar de effecten van smartphones op (het gedrag van) leerlingen. De smartphone heeft geen positieve invloed op het leren van leerlingen. Leerlingen raken er snel door afgeleid, werken minder geconcentreerd en ervaren de angst iets te missen of om buitengesloten te worden. Wij willen graag dat leerlingen zich kunnen concentreren op school, elkaar opzoeken en echt contact maken met elkaar. In het belang van onze leerlingen, het leren en de sociale contacten, nemen we met dit besluit onze verantwoordelijkheid.

Hoe gaat dit eruit zien?

  • Leerlingen zetten voor het betreden van het schoolterrein hun smartphone uit en leggen deze meteen na binnenkomst in het schoolgebouw, in hun kluisje.
  • Aan het einde van de lesdag mag de smartphone weer aan, na het verlaten van het schoolterrein.
  • Om de leerlingen tijdens de schooldag te informeren hangen er op school schermen waarop roosterwijzigingen zichtbaar zijn. Leerlingen kunnen ook op hun eigen Chromebook inloggen op Magister voor roosterwijzigingen. Tip: gebruik een agenda of planner met daarin je rooster!
  • Een leerling, die om medische of andere bijzondere reden een smartphone bij zich moeten hebben in het klaslokaal, meldt zich altijd eerst bij de leerjaarcoördinator.  Bij toestemming ontvangt de leerling een pasje waarmee kan worden aangetoond dat de telefoonregeling (tijdelijk) niet van toepassing is. De telefoon staat gedurende de dag natuurlijk wel gewoon op stil.
  • Leerlingen zijn in noodgevallen altijd bereikbaar via het nummer van de school.
  • Iets kopen in de kantine kan contant of met een fysieke bankpas.

Toch een telefoon in school?

  • Wanneer een medewerker het telefoongebruik of een telefoon ziet, wordt de betreffende leerling gevraagd om de telefoon ter plekke af te geven. De telefoon wordt veilig opgeborgen. Tussen 16.00 – 16.30 uur kan de telefoon weer worden opgehaald.

Een belangrijke reden voor de school om dit beleid in te voeren is dat we een prettige en veilige school willen zijn voor alle leerlingen en collega’s waar we fijn samenwerken en samen leren. Het zal wennen zijn voor onze leerlingen om geen telefoon meer binnen handbereik te hebben op school. Om bewustzijn over het telefoongebruik te vergroten, helpt het als ouders/verzorgers ook het gesprek met het kind hierover aangaan.

 

 

 

Activiteiten van deze week

Bekijk volledige agenda
0