24 januari 2024

Havisten in de gemeente Geertruidenberg hebben voor het afgelopen centraal schriftelijk eindexamen gemiddeld een 6,4 gehaald. Daarmee scoren ze boven het landelijk gemiddelde, blijkt uit cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs die deze site heeft geanalyseerd.

De vmbo’ers in deze gemeente waren goed voor een 6,6 gemiddeld. De vwo’ers in Geertruidenberg waren samen goed voor een 6,5 als eindcijfer.

De cijfers gaan over 149 vmbo-leerlingen, 101 havisten en 27 vwo’ers die afgelopen voorjaar eindexamen hebben gedaan op een school in Geertruidenberg, ongeacht of ze geslaagd of gezakt zijn. Als er op één school minder dan vijf leerlingen hetzelfde vakkenpakket hadden, zijn de cijfers van die leerlingen niet meegeteld om uitschieters te voorkomen. De genoemde cijfers zijn een gewogen gemiddelde en gaan over het centraal schriftelijk eindexamen; die toets is voor alle leerlingen gelijk.

Minder geslaagden, maar hogere cijfers
Het eindexamen van 2023 was het eerste ‘normale’ examen na drie coronajaren. Dat betekent dat er ook geen versoepelingen meer waren: geen extra herkansingen meer, geen vakken meer wegstrepen om alsnog te kunnen slagen. Dat leverde over de hele linie lagere slagingspercentages op — één op de tien leerlingen kreeg geen diploma, bijna twee keer zo veel als in eerdere jaren — maar ook hogere cijfers op het centraal schriftelijk: een 6,4 gemiddeld in plaats van een 6,3, meldde DUO dit najaar al.

Gepubliceerd door BNdeStem: Martijn Klerks 

Activiteiten van deze week

Bekijk volledige agenda
2