Dongemond college, Stichting Uniek en Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen (SKOD) zetten zich samen in voor het versterken van de basisvaardigheden in de Amerregio

17 mei 2023 Dongemond

Na een voortraject van enkele weken hebben het Dongemond college, Stichting Uniek en SKOD de volgende stap gezet in hun samenwerking binnen het project: ‘Basisvaardigheden op peil in de Amerregio’. Onder leiding van projectleider Milou van Ast kwamen betrokkenen bij elkaar om de commitment verklaringen officieel te tekenen. Er is een ambitieus en veelbelovend plan ontwikkeld om samen zoveel mogelijk leerlingen in de Amerregio te ondersteunen bij het versterken van hun basisvaardigheden.

Landelijk zijn dalende prestaties zichtbaar van de basisvaardigheden taal, rekenen, burgerschap en digitale geletterdheid. De overheid investeert de komende jaren structureel € 1 miljard in het onderwijs ter verbetering van deze basisvaardigheden. Het Dongemond college heeft van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een mooie subsidie toegekend gekregen om aan de slag te gaan met de basisvaardigheden van haar leerlingen. De bestuurder, mw. D.M. Heeroma MCM, heeft er toe besloten om met deze subsidie zoveel mogelijk leerlingen in de omgeving van het Dongemond college, en dus de Amerregio, te willen ondersteunen.

Het Dongemond college heeft als eerste doel gelijke kansen voor alle leerlingen. Het is daarom dat het bestuur Stichting Uniek en SKOD, beide stichtingen binnen het primair onderwijs, uitgenodigd heeft om samen op te trekken in dit project. Hiermee worden de onderwijskansen en mogelijkheden voor leerlingen binnen het primair en voortgezet onderwijs vergroot. Een nog intensievere samenwerking, waarbij aansluitend op de huidige visies, wordt gewerkt aan onderwijskansen op de vier gebieden taal/Nederlands, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. En er kan nog meer gefocust worden op de doorgaande lijn, waardoor het voorgezet onderwijs beter aansluit bij het primair onderwijs en andersom.

Het uiteindelijke doel is een stevige basis voor zoveel mogelijk leerlingen binnen het primair en voortgezet onderwijs in de Amerregio waar we nog lang profijt van zullen hebben. Het project ‘Basisvaardigheden op peil in de Amerregio’ is officieel van start en loopt minimaal tot het einde van schooljaar 2023-2024.

Activiteiten van deze week

Bekijk volledige agenda
2