Technasium

Ben jij onderzoekend en creatief? Heb jij interesse in de wereld van natuur, gezondheid, techniek en economie? Dan is het Technasium écht iets voor jou!

Geen boeken vol theorie, maar zelf Onderzoeken en Ontwerpen (O&O). En dat gericht op actuele en echte vraagstukken van externe opdrachtgevers. Het zijn projecten die ertoe doen: de opdrachtgever kan de uitkomsten ook echt gebruiken in het werkveld. Je gaat aan de slag met innovatieve technologieën en creatieve ontwerp- en onderzoeksmethoden. Je past je kennis meteen in de praktijk toe. Van de vaardigheden die je leert binnen het Technasium heb je de rest van je leven plezier!


Wat doe je bij O&O?
Een O&O-project begint altijd met een opdrachtgever die een probleem heeft. Als het kan ga je bij dat bedrijf of organisatie langs om uitleg te krijgen over het vraagstuk. Je vormt een team met klasgenoten. En daarna gaan jullie zelfstandig aan de slag om een oplossing te vinden. Je werkt zo’n 4 tot 6 lesuren per week samen met je team aan het project in de technasiumwerkplaats. Je ontwerpt en bouwt bijvoorbeeld een schaalmodel van een energiezuinig huis. Of onderzoekt samen hoe je een infuus kan verbeteren. Aan het eind van elk project presenteer je de resultaten van je werk. De opdrachtgever probeert om daarbij aanwezig te zijn. Hij kijkt met de ogen van een professional en je zult merken: hij kijkt heel anders dan je docent. Je leert superveel van deze projecten!

 

Zoals bij elk vak op havo en vwo krijg je gewoon cijfers die meetellen. Daarnaast moet je jezelf en elkaar beoordelen: Hoe werk je samen? Hoe creatief ben je? Of heb je vooral geholpen bij het maken van de presentatie? Bij elk project neem je een kijkje in de praktijk. Hoe werkt een bedrijf? Hoe werkt die oude molen die je moet restaureren? Door praktisch bezig te zijn in de projecten doe je veel kennis op die je ook kunt gebruiken op een wetenschappelijke manier: niet alleen doen, maar ook verder denken en zo werken aan verbetering. Je weet waar je allemaal voor leert. Je ziet de samenhang tussen vakken beter en het belang van vakken in de beroepspraktijk, dit werkt erg motiverend. Je leert ook om goed te communiceren in woord en schrift (Nederlands) en creatief te denken (Beeldende Vorming).

 

Docenten staan bij het vak O&O niet voor de klas, maar begeleiden leerlingen bij het onderzoek- en ontwerpproces.

Bekijk hier het filmpje wat drie Technasium-leerlingen (5 vwo) maakten in opdracht van het Dongemond college.

Denken en doen

Als je voor het Technasium kiest, leer je je kennis meteen in de praktijk toe te passen. Zo weet je waar je voor leert. Hartstikke leuk en handig, maar je moet wel behoorlijk actief zijn. Je wilt graag weten hoe iets werkt of in elkaar zit. Je vindt het leuk om met cijfers te werken.

Ontwikkelen van competenties
De toekomst vraagt niet alleen om kennis van bètatechniek, maar ook om bepaalde vaardigheden. De manier van werken is gebaseerd op de methoden van het hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs. Naast een flinke dosis kennis, leer je jouw fantasie te gebruiken bij het vinden van oplossingen, door te zetten en te werken volgens een planning. Met ons onderwijs ontwikkel je specifieke competenties. Kenmerkend voor het Technasium is dat leerlingen creatief handelen, ondernemend gedrag vertonen, communicatief zijn, zelfsturend de eigen ontwikkeling stimuleren en projectmatig werken. Hier heb je bij je vervolgopleiding en verdere loopbaan profijt van.

Eindexamen doen in O&O
Wil je je in de bovenbouw verder ontwikkelen richting de bètatechniek? Dan kies je voor het profiel Natuur & Gezondheid en/of Natuur & Techniek. Op het Technasium is O&O daarbij een verplicht profielkeuzevak waar je dus ook examen in doet. O&O heeft geen centraal eindexamen, maar wordt afgesloten met een zogenaamd schoolexamen. Deze bestaat uit 2 keuzeprojecten en de Meesterproef. Als je slaagt dan krijg je naast je diploma het Technasiumcertificaat.

Keuzeprojecten
In het voorexamenjaar (4havo of 5vwo) start je met keuzeprojecten. Je mag dan zelf de onderwerpen van je projecten bedenken. Dat doe je in een team met medeleerlingen die dezelfde interesses hebben. Samen zoek je een opdrachtgever voor je eigen project. Een keuzeproject duurt een half jaar en de lessen zijn niet meer allemaal strak ingepland. Je kunt dus vrij werken in de werkplaats of buiten school. 

De Meesterproef
In het eindexamenjaar voer je één groot project uit: de Meesterproef! De Meesterproef wordt meestal gecombineerd met het profielwerkstuk. Je werkt – zoals altijd – samen in een team. Binnen dat team word je specialist in een onderwerp.

Tijdens de Meesterproef word je ook begeleid door een expert uit het hoger onderwijs. Hij of zij beoordeelt samen met je O&O-docent jullie werk, dat je aan het einde presenteert aan je docent, opdrachtgever, expertbegeleider, klasgenoten en ouders.

Leerlingen aan het woord
“Tijdens O&O werken we aan interessante projecten. Hierbij hebben we een hecht team; je leert elkaar in de loop van de jaren steeds beter kennen. Dit maakt het vak ook veel leuker en gezelliger. We kunnen altijd een praatje met onze docent maken en krijgen goeie hulp waar nodig.”Luuk Flips – vwo 5

“Zelf dacht ik dat het Technasium vooral interessant is voor leerlingen die goed zijn in techniek en dat techniek ook veel aan bod komt. Dit is echter niet waar. O&O is een vak waarbij je samen een probleem oplost voor organisaties, bedrijven of instanties en dan ook écht helpt.”Vicky van Hooren – vwo 6

“Je leert hoé je een project aan kunt pakken: onderzoeken voor wie je het eigenlijk doet, wie de opdracht heeft gegeven, wat het probleem nu precies is en hoe je een oplossing kunt vinden. Deze manier van werken gaat helpen bij veel vervolgopleidingen denk ik.”Casper van Dortmont – vwo 6

Locaties
Het Technasium van het Dongemond college wordt zowel op de havo op in Made als op havo/vwo in Raamsdonksveer aangeboden. Na havo 3 krijgt de leerlijn van de Technasium-leerlingen in Made een vervolg aan de havo/vwo-unit in Raamsdonksveer.

Voordelen
Wat zijn de belangrijkste voordelen voor het volgen van het Technasium:

1. Extra entreebewijs
Leerlingen die het Technasium hebben gevolgd krijgen naast hun havo- of vwo-diploma een, door het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen, erkend Technasiumcertificaat. Het Technasiumcertificaat is dus een extra entreebewijs voor het vervolgonderwijs.

2. Gemakkelijker instappen bij het vervolgonderwijs
De manier van werken met projecten bij onderzoek en ontwerpen is gebaseerd op de methoden van het hoger en wetenschappelijk onderwijs. Daardoor raak je al bekend met de manier van werken van deze onderwijsinstellingen. Tijdens de diverse projecten leg je al contacten in het vervolgonderwijs. Dit alles maakt je overstap naar het vervolgonderwijs makkelijker.

3. Betere studiekeuzer
Je komt in de projecten van het vak onderzoek & ontwerpen in contact met de verschillende studiemogelijkheden en leert de bètawerelden kennen. Hierdoor kun je aan het einde van het Technasium een beter en bewustere studiekeuze maken.

Activiteiten van deze week

Bekijk volledige agenda
8