Disclaimer

Algemene informatie
De website van het Dongemond college is bedoeld om algemene informatie te geven over de school. Het Dongemond college spant zich in om deze informatie zo volledig en actueel mogelijk te houden. De informatie kan echter zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Daarom kan aan de website geen rechten worden ontleend.

Auteursrechten
Op de website rust een auteursrecht van het Dongemond college. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, met uitzondering van de beperkingen die bij de wet zijn gesteld en behalve indien dat nodig is voor het zo efficiënt mogelijke gebruik van deze website.

Hyperlinks
De website kan hyperlinks bevatten naar sites die buiten het domein van het Dongemond college liggen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Het Dongemond college is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en de software die u daarvan zou kunnen downloaden. Het is voor uw eigen risico, als u deze hyperlinks gebruikt.

Privacy
Het Dongemond college respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Zie voor meer informatie de pagina’s privacy en cookieverklaring op onze site.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de website van het Dongemond college is voor uw eigen rekening en risico. Het Dongemond college sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek aan deze website en het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten uit, behalve als de schade een gevolg is van opzet door het Dongemond college.

Gedragscode voor gebruik
In het geval van plaatsen van informatie en/of berichten op webpagina’s die vallen onder het beheer van het Dongemond college, gelden de volgende richtlijnen en regels:

  • Het is verboden zich beledigend en/of aanstootgevend uit te laten. Onder beledigend en/of aanstootgevend is in ieder geval begrepen uitlatingen van pornografische, racistische of discriminerende aard en die anderszins in strijd zijn met de wet en goede zeden.
  • Het is niet toegestaan onderwerpen of organisaties van politieke en/of persoonlijke aard aan de orde te stellen, te bepleiten en te propaganderen, die het belang dan wel de eer of goede naam van het Dongemond college zouden kunnen schaden.
  • Het is verboden zich zodanig uit te laten dat dit een strafbaar feit kan opleveren, dan wel oplevert.
  • Voor Dongemond-leerlingen en -medewerkers gelden voor gebruik van informatie- en communicatievoorzieningen van het Dongemond college de volgende gedragscodes:
    -Integriteitscode
    -Leerlingstatuut
  • Het Dongemond college heeft het recht om de informatie die via haar website door gebruikers openbaar wordt gemaakt te wijzigen, te bewerken en te verwijderen, dan wel ten behoeve van haarzelf en derden te gebruiken.

Activiteiten van deze week

Bekijk volledige agenda
10