Maken en gebruiken beeldmateriaal

Het Dongemond college maakt voor verschillende doeleinden gebruik van foto’s en video’s waarop onze leerlingen te zien zijn. Dit kunnen zowel onderwijskundige, administratieve als PR doeleinden zijn. In sommige gevallen moeten wij toestemming vragen aan onze leerlingen (16 jaar of ouder) of hun ouders/verzorgers (indien leerlingen jonger zijn dan 16 jaar) voor het gebruik van dit beeldmateriaal.

Beeldmateriaal voor onderwijskundige en administratieve doeleinden
Voor het maken en gebruiken van foto’s en video’s in de klas en les voor onderwijskundige doeleinden heeft de school geen toestemming nodig. Ook is er geen toestemming nodig voor het plaatsen van een foto op een schoolpas of voor gebruik van een foto in het administratiesysteem. Hiervoor gelden wel de gewone privacyregels zoals dataminimalisatie, wat inhoudt dat we terughoudend zijn met het gebruik van foto’s en video’s van leerlingen en studenten.

Beeldmateriaal voor PR-doeleinden
Onze school toont graag waar we mee bezig zijn, bijvoorbeeld door middel van de schoolgids, de schoolwebsite en nieuwsbrieven. We gebruiken daarbij foto’s en video’s die door de school, of in opdracht van de school, worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, zoals activiteiten, werkweken, excursies en lessen. Ook onze leerlingen en studenten kunnen op dit materiaal herkenbaar in beeld zijn. Hiervoor is wel toestemming nodig van onze leerlingen (16 jaar of ouder) of hun ouders/verzorgers (indien leerlingen jonger zijn dan 16 jaar).

Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal voor PR-doeleinden
Voor het gebruik van beeldmateriaal voor PR-doeleinden vragen wij jaarlijks toestemming. Voor verschillende categorieën wordt aparte toestemming gevraagd.
Foto’s maken op school door (ouders/verzorgers van) leerlingen of studenten
De school wil voor álle leerlingen een veilige omgeving zijn, en niet een plek waar leerlingen (en hun ouders) bang hoeven te zijn steeds te worden gefotografeerd. Het maken van foto’s en video’s op school kan moeilijk worden verboden, maar wij gaan ervan uit dat (ouders/verzorgers van) leerlingen terughoudend zijn met het maken en publiceren van foto’s en filmpjes. Meestal overleggen betrokkenen samen over het maken en gebruik van dat beeldmateriaal.

Activiteiten van deze week

Bekijk volledige agenda
10