Alle leerlingen iedere dag naar school vanaf 7 juni

27 mei 2021 Dongemond

Vanaf maandag 31 mei mogen de scholen voor voortgezet onderwijs weer volledig open en vanaf 7 juni moeten zij volledig open zijn. Wij hebben besloten om onze school vanaf maandag 7 juni weer volledig open te stellen voor alle leerlingen. We keren dan terug naar de situatie zoals die aan het begin van het schooljaar tot circa half december was. We realiseren ons goed dat dit opnieuw een aanpassing vraagt van zowel ons onderwijzend als onderwijsondersteunend personeel en we starten ook niet op 31 mei omdat we eerst goed in beeld willen krijgen op welke wijze wij dit zo veilig mogelijk kunnen uitvoeren in combinatie met de reguliere centrale examens die ook gewoon doorgaan. Wij proberen ook nu weer recht te doen aan zowel het belang van de leerlingen, namelijk zoveel als mogelijk fysiek onderwijs op school, als aan de zorgen over gezondheidsrisico’s van een deel van de medewerkers. Ten opzichte van de eerste maanden van dit schooljaar zijn de besmettingscijfers nu lager, neemt het aantal mensen dat (gedeeltelijk) gevaccineerd is hard toe en zijn er veel zelftesten beschikbaar, voor leerlingen en personeel. Daarnaast blijft de bepaling uit het protocol ten aanzien van onderwijspersoneel met een kwetsbare gezondheid of specifieke zorgen van kracht. Hierin staat dat zij in overleg met hun werkgever afspraken kunnen maken over het wel, niet of in aangepaste vorm geven van fysiek onderwijs. Onder alle omstandigheden blijft gelden dat niemand tot het onmogelijke is gehouden. De komende week gebruiken we om op iedere unit alles goed in beeld te brengen en ons goed voor te bereiden op het volledig open gaan van de school op 7 juni. De openstelling betekent ook dat zowel leerlingen als medewerkers zich twee keer per week zelf testen op corona. Dit is nodig omdat we niet het risico willen lopen dat er op grotere schaal besmettingen komen op onze school. Dat is niet in het belang van de leerlingen en medewerkers. De zelftesten worden gratis beschikbaar gesteld en wij verzoeken u als ouder om er op toe te zien dat leerlingen zich twee keer per week (bijvoorbeeld op zondag en op woensdag) testen. Indien de zelftest op enig moment aanleiding geeft om te handelen dan gaan wij er vanuit dat dit ook gebeurt. Alleen zo kunnen we de school ook open houden voor alle leerlingen. Tot en met 4 juni blijven we werken met het huidige roosterregime.

Activiteiten van deze week

Bekijk volledige agenda
6