Mondkapjesplicht vanaf maandag 5 oktober a.s.

2 oktober 2020 Dongemond

Het aantal Corona besmettingen in onze regio neemt toe en de overheid heeft een aantal maatregelen verscherpt en nieuwe maatregelen toegevoegd. Op het Dongemond college hebben we onze bestaande maatregelen geëvalueerd en wij zijn tot de conclusie gekomen dat deze goed zijn, maar dat ook wij enkele aanvullende maatregelen nemen.
In onze vorige nieuwsbrief hebben we vooral nieuwe informatie verstrekt over naar school gaan en over wat te doen bij een besmetting. In deze extra nieuwsbrief volgt aanvullende informatie over de nieuwe maatregelen. We gaan kort in op vier thema’s:

1. Het gebruik van mondkapjes wordt verplicht
2. Ventileren
3. Het werken met ZOOM
4. Gebruik van webcams in de klas

1. Mondkapjes verplicht vanaf maandag 5 oktober
De afgelopen weken is veel nagedacht over het dragen van mondkapjes in publieke ruimtes en heeft de overheid een dringend advies afgegeven om mondkapjes te dragen. Wij gaan een stap verder en hebben besloten dat zowel leerlingen als medewerkers op het schoolterrein mondkapjes moeten dragen:
• als zij zich voortbewegen (bij iedere leswisseling) in gangen, aula, overblijfruimtes, mediatheek;
• bij (praktijk)vakken waar de afstand van 1,5 meter tussen leerling en medewerker niet altijd mogelijk is.

We rekenen daarbij op de verantwoordelijkheid van onze medewerkers, leerlingen en hun ouders.

Leerlingen die geen mondkapje dragen krijgen in eerste instantie een waarschuwing maar bij herhaling volgen andere maatregelen. Wij begrijpen dat dit niet voor iedereen prettig is, maar we doen dit om de veiligheid van onze leerlingen en medewerkers zo optimaal mogelijk te houden. Lees hier verder: Covid info – mondkapjes

Activiteiten van deze week

Bekijk volledige agenda
4