COVID-19, SLUITING VAN DE SCHOOL

15 december 2020 Dongemond

U heeft ongetwijfeld maandagavond de persconferentie gezien of het bericht gehoord over de sluiting van de schoolgebouwen vanaf woensdag 16 december tot maandag 18 januari voor bijna alle leerlingen.  Op basis van deze berichtgeving heeft het Dongemond college de onderstaande maatregelen genomen.  Vandaag, dinsdag 15 december,  zijn de leerlingen door hun mentor reeds geïnformeerd over de afspraken die wij op het Dongemond college voor de komende drie dagen hebben gemaakt.

1.       Het afstandsonderwijs, via ZOOM,  start voor alle leerlingen op woensdag 16 december volgens het bestaande rooster.

2.       Er zijn geen digitale lessen LO, handvaardigheid en tekenen onderbouw en geen persoonlijke ontwikkeluren (PO).

3.       Tijdens de ZOOM-lessen moeten de camera’s van de leerlingen verplicht aan staan en dienen de leerlingen in beeld te zijn.

4.       De lesduur van een les afstandsonderwijs ligt tussen de 30 en 60 minuten. De lessen beginnen gewoon op de tijden zoals dat nu ook het geval is.

5.       Er is opvang op school voor leerlingen in een kwetsbare thuissituatie en leerlingen van ouders met een vitaal beroep.

6.       De geplande schoolonderzoeken (SE’s) gaan de komende dagen in principe gewoon door volgens het rooster, tenzij anders wordt aangegeven.

7.       Op vrijdag 18 december is er een aangepast rooster. De lessen 1 t/m 3 gaan via Zoom door volgens het rooster. Op lesuur 4 heeft de klas, via ZOOM,  contact met de mentor voor een kerstviering/kerstgedachte/kerstwens als afsluiting van dit kalenderjaar.

8.       Het afstandsonderwijs duurt voor de meeste leerlingen in ieder geval  tot maandag 18 januari. Voor de leerlingen in examenklassen en voor leerlingen die praktijkvakken volgen komen er aanpassingen.

 

Deze week besluiten we op welke wijze wij vanaf 4 januari invulling geven aan het onderwijs voor de examenleerlingen en het aanbieden van praktijkvakken.
Ouders en leerlingen ontvangen hierover uiterlijk vrijdag een bericht via onze oudernieuwsbrief.

Activiteiten van deze week

Bekijk volledige agenda
1