Update Coronamaatregelen

4 januari 2022 Dongemond

Allereerst wensen wij u alle moois en een goede gezondheid voor 2022.

Het kabinet heeft de maatregelen m.b.t. Corona voor het onderwijs op basis van het OMT-advies op 3 januari 2022 gewijzigd en gelukkig mogen de scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs weer open. Dit betekent dat wij onze leerlingen op 10 januari 2022 weer op school verwachten en dat de lessen starten om 09.30 uur. De reeds genomen maatregelen die op 26 november zijn afgekondigd (en die zijn opgenomen in het protocol van 6 december) blijven onverminderd van kracht. Voor de volledigheid hieronder nogmaals de belangrijkste maatregelen op een rij.

MAATREGELEN

 • Was je handen regelmatig. Voor de lesruimtes plaatsen we (z.s.m.) weer hygiĆ«nische handgel voor medewerkers en leerlingen.
 • Hoesten en niezen in de elleboog.
 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen (zelftest of bij de GGD). Bij een positieve zelftest doe je z.s.m. een PCR-test bij de GGD
 • Houd je, indien je in contact bent geweest met iemand met corona, aan de quarantaineregels die de GGD voorschrijft.
 • Het dragen van mondkapjes voor leerlingen en medewerkers is verplicht als zij zich door de school bewegen. In de klas of studieruimte mag het mondkapje af.
 • Leerlingen en medewerkers doen 2x per week een zelftest. Deze zelftesten worden aangeboden en zijn gratis. Bij een positieve uitslag van de zelftest ga je in quarantaine en doe je z.s.m. een PCR-test.
 • Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar en zoveel als mogelijk ook 1,5 meter afstand van de leerlingen.
 • Spatschermen worden teruggeplaatst in de lesruimtes.
 • In de gebouwen worden waar nodig en mogelijk extra maatregelen genomen wat betreft looproutes.
 • De medewerkersruimten worden ingericht met inachtneming van de 1,5 meter afstand.
 • Alle vergaderingen, studiedagen en overige bijeenkomsten vinden digitaal plaats. Dit betekent digitaal overleg voor bijvoorbeeld teams, secties, managementteam, ouderklankbordgroepen, medezeggenschapsraad, bouwvergaderingen etc.
 • Ouder(s)/verzorger(s) komen niet in de school, tenzij het niet anders kan. Dit betekent dat ouderavonden, mentoravonden, voorlichtingsavonden en de open dagen alleen digitaal kunnen doorgaan.
 • Onderwijzend personeel gaat na de onderwijsactiviteiten als dit kan thuis werken. Het onderwijs ondersteunend personeel bestaat uit een grote diversiteit aan functies en in overleg met de leidinggevende wordt bepaald wanneer gewerkt wordt op school dan wel thuis.

Uiteraard zorgen wij voor een goede ventilatie binnen de school.

Bestuur en directie Dongemond college

Activiteiten van deze week

Bekijk volledige agenda
10