Covid 19: onderwijs na 1 maart

26 februari 2021 Dongemond

Op dinsdagavond werd tijdens de persconferentie bekendgemaakt dat alle middelbare scholieren vanaf 1 maart weer deels naar school mogen. Wij vinden het goed en fijn dat we onze leerlingen weer op school kunnen en mogen ontvangen. Hoe het onderwijs er precies uit gaat zien staat nog niet precies vast, maar daar wordt op dit moment hard aan gewerkt. We moeten immers blijven voldoen aan de RIVM-maatregelen en hebben daardoor een structureel ruimtetekort. Bij de invulling van het onderwijs na 1 maart zijn de volgende uitgangspunten leidend.

  • Bij alle vormen van onderwijs op de school blijven de maatregelen zoals vastgesteld door het RIVM van kracht. Dus 1,5 meter afstand, handen wassen, mondkapjesplicht, thuisblijven bij Corona gerelateerde klachten, voldoende ventilatie van de lesruimtes…etc.
  • We gaan extra ruimtes (mogelijk ook buiten de school) inzetten om fysiek onderwijs te kunnen verzorgen.
  • Voor leerlingen in de onderbouw (leerjaar 1 en 2 vmbo en leerjaar 1,2 en 3 havo/vwo) komt er maatwerk. De kennisoverdracht bij de meeste vakken zal middels afstandsonderwijs wordt gegeven (net als nu het geval is), maar er komen wekelijks contactmomenten op school. Deze contactmomenten zijn bij voorkeur gericht op de sociaal emotionele, creatieve en sportieve ontwikkeling (b.v. mentoraat, tekenles, handvaardigheid, buitensport). Voor havo en vwo zal wellicht meer nadruk op theoretisch onderwijs op de school worden gelegd.
  • Onderwijs voor de beroepsgerichte vakken in klas 3 en 4 van het vmbo blijft fysiek op school ingeroosterd.
  • Voor alle leerlingen in de bovenbouw (klas 3 en 4 vmbo, klas 4 en 5 havo en 4, 5 en 6 vwo) komt er een maatwerkpakket dat bestaat uit een combinatie van fysiek onderwijs op school en onderwijs op afstand.
  • Op basis van een toetsrooster (om een spreiding van de toetsen voor leerlingen te garanderen) worden voor alle leerjaren en afdelingen de komende periode toetsen ingeroosterd om de voortgang van ontwikkeling in beeld te brengen.
  • De uitgangspunten van het huidige rooster (met lessen van 45 minuten) blijft zowel voor het afstandsonderwijs als het onderwijs op school gehandhaafd. Waar nodig wordt het rooster aangepast om maatwerk mogelijk te maken.
  • De nieuwe afspraken ontvangt u in de loop van volgende week van de unit waar uw kind onderwijs volgt. Tot die tijd blijven we op de huidige manier werken.

Wij begrijpen dat bij ouders en leerlingen nog allerlei andere vragen spelen gericht op de voortgang van de onderwijsloopbaan van hun kind. Denk daarbij aan de wijze van examinering (van 2 naar 3 periodes en het kunnen laten vallen van een extra vak bij de zak/slaagregeling), mogelijke wijzigingen in het programma van toetsing van afsluiting, eventueel aangepaste overgangsnormen en maatwerk bij leerachterstanden.  Nu we meer weten over het onderwijs voor de komende maanden kunnen we ook hierop gerichte acties inzetten en besluiten nemen. Hierover wordt u in de loop van deze maand verder geïnformeerd.

Voor nu wensen wij u alle gezondheid toe en spreken wij nogmaals uit dat wij het fijn vinden dat wij uw kind weer mogen ontvangen op school. Wel verzoeken wij u, in verband met de gezondheid van leerlingen en onze medewerkers, er mede op toe te zien dat de kinderen de RIVM-regels in acht blijven nemen.

Namens directeuren, teamleiders en bestuur
Drs. G.A.A.M.  Steenbakkers
Voorzitter college van bestuur

Activiteiten van deze week

Bekijk volledige agenda
7