Unitorganisatie

De unit vmbo is een zelfstandige unit met een eigen directie, docenten/mentorenteam en onderwijsondersteunend personeel. Daarnaast is er een solide zorgstructuur met een orthopedagoog, ondersteuningscoördinator, anti-pestcoördinator, mediacoach, decaan, leerlingbegeleiders en remedial teachers Het team van de unit is voor leerlingen en hun ouders/verzorgers goed bereikbaar, aanspreekbaar en herkenbaar. 

De unitdirecteur
De heer M. v.d. Kieboom 

Teamleiders
Mevrouw I. Leijs: 1-2 gt
De heer J. van Laak: Basis/Kader 1-4
Mevrouw T. Rehm: 3-4 gt

Mentor
Elke klas heeft een mentor. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen en zijn/haar ouders/verzorgers. De mentor kijkt naar de leerprestaties van de leerlingen van zijn klas. Daarnaast vindt de mentor het ook belangrijk dat de leerlingen in zijn klas lekker in hun vel zitten. Ook daarop richt hij/zij zijn/haar begeleiding.

Leerlingbegeleider
Wanneer er voor een leerling meer zorg nodig is, schakelen we de leerlingbegeleider in. Hij/zij is de spil voor het verlenen van extra zorg. Onze leerlingbegeleider is de heer R. van Lienden.

Ondersteuningscoördinator
Een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, krijgt deze van het zorgteam. De ondersteuningscoördinator bewaakt dat de leerlingen de zorg krijgen die ze nodig hebben. De ondersteuningscoördinator is ook de voorzitter van het ondersteuningsadviesteam (OAT) en voorzien de teams van handvatten voor het verlenen van de extra zorg. In Raamsdonksveer is de ondersteuningscoördinator mevrouw A. Verschuren.

Vertrouwenspersoon
Op iedere locatie is er een vertrouwenspersoon aanwezig. Leerlingen, medewerkers en ouders kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht als zij zaken willen bespreken die in eerste instantie geheim moeten blijven maar die u wel wilt delen of waarover u  een advies wilt hebben. De vertrouwenspersoon heeft zicht op het onderwijs en de participanten hierin en is kundig op het terrein van opvang en verwijzing. De vertrouwenspersoon is toegankelijk voor alle betrokkenen bij de school. Voor de locatie Raamsdonksveer is mevrouw M. van der Heijden de vertrouwenspersoon.


Anti-pestcoördinator
Per unit is er een anti-pestcoördinator aangesteld. De anti-pestcoördinator gaat over de sociale veiligheid van kinderen op school. Hij/zij is het aanspreekpunt van leerlingen, docenten en ouders bij vragen over pesten/sociale veiligheid. Op de unit vmbo is mevrouw S. van Rootselaar anti-pestcoördinator.

Mediacoach
Op het Dongemond college is een gecertificeerd mediacoach werkzaam. Onze mediacoach begeleidt en adviseert leerlingen, maar ook ouders/verzorgers en collega's bij bewust, kritisch en actief omgaan met social media. Social media zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Daarom vinden wij een goede begeleiding bij het mediawijzer worden heel belangrijk. Mevrouw S. van Rootselaar is mediacoach op onze school.
Unit MADE
Kempsstraat 15
4921 TB Made
Tel. 0162 683125 | Fax. 0162 687486

Postadres
Postbus 124
4940 AC Raamsdonksveer
Unit HAVO-VWO
Collegeweg 1
4942 VC Raamsdonksveer
Tel. 0162 513469 | Fax. 0162 515005

Bankrelatie:
IBAN: NL33 RABO 0115698442
Unit VMBO
Collegeweg 1
4942 VC Raamsdonksveer
Tel. 0162 513469 | Fax. 0162 515005

© 2014 Dongemond College | Alle rechten voorbehouden