Leerlingenraad

De leerlingenraad wordt steeds belangrijker op school. Leerlingen hebben vaak commentaar op het reilen en zeilen op school, maar dat blijft vaak bij opmerkingen, mopperen enzovoort. Om dit te structureren is de leerlingenraad in het leven geroepen. De directie van de school hecht een grote waarde aan zaken die in de leerlingenraad worden besproken. Er is dan ook geregeld overleg met de leerlingenraad en de directie.

Wat doet de leerlingenraad?
De leerlingenraad heeft zich ten doel gesteld om:
  • De dagelijkse gang van zaken op school onder de loep te nemen. Problemen die door de leerlingen worden ervaren worden besproken en er wordt gezocht naar mogelijke oplossingen. (schoolplein, aula, rooster, leerlingengedrag, werkdruk)
  • Te participeren bij de organisatie van schoolfeesten  en eventueel andere actuele activiteiten
  • Adviezen te geven aan MR, directie t.a.v. het leerlingenstatuut en leerlingenreglement.
Wie kan er in de leerlingenraad?
Geschikte kandidaten. Dit zijn leerlingen die serieus willen.
Leerlingen die het qua hun prestaties op school ook aankunnen.

Verkiezingen
We zoeken vier leerlingen per leerjaar. Zijn er meer kandidaten dan worden er verkiezingen uitgeschreven. Als je gekozen bent dan blijf je in de leerlingenraad, net zo lang als je wilt en net zo lang als je goed functioneert.

Faciliteiten van leerlingenraad
De leerlingenraad vergadert ongeveer eens in de drie weken steeds op een wisselende dag en steeds op een wisselt uur. De leerlingen worden dan vrijgesteld voor het volgen van de lessen. De directie, mevrouw Groeneveld en de betrokken mentoren worden in kennis gesteld van de vergaderdata. De leerlingen lichten zelf de docenten in waar ze hun les missen.
Unit MADE
Kempsstraat 15
4921 TB Made
Tel. 0162 683125 | Fax. 0162 687486

Postadres
Postbus 124
4940 AC Raamsdonksveer
Unit HAVO-VWO
Collegeweg 1
4942 VC Raamsdonksveer
Tel. 0162 513469 | Fax. 0162 515005

Bankrelatie:
IBAN: NL33 RABO 0115698442
Unit VMBO
Collegeweg 1
4942 VC Raamsdonksveer
Tel. 0162 513469 | Fax. 0162 515005

© 2014 Dongemond College | Alle rechten voorbehouden