Participanten
Bekijk hier het filmpje waarin duidelijk wordt wat het opdrachtgeverschap binnen het Technasium betekent.

Technasium is een nog jonge onderwijsstroom voor nieuwsgierig aangelegde leerlingen met interesse in exacte vakken op vwo en havo die het leuk vinden om samen met klasgenoten ‘echte’ vraagstukken te onderzoeken en uit te werken. Op een uitdagende en motiverende manier maken de leerlingen kennis met bèta-technische beroepen voor hoger opgeleiden (bijv. architect, industrieel ontwerper, medisch technoloog of bioloog).


Een aansprekende formule
Het vak onderzoek & ontwerpen: een vak dat is opgebouwd uit projectopdrachten, gebaseerd op de praktijk van bèta- en technische beroepen. Het Technasium biedt kansen aan hoger onderwijs en het bedrijfsleven om te participeren in het voortgezet onderwijs en daarmee een extra stimulans voor leerlingen om te kiezen voor een vervolgopleiding en beroep in de bèta-technische sectoren.

Doelstellingen
 1. Leren binnen het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O), hetgeen zowel bij het havo en vwo aangeboden wordt als examenvak.
 2. Leren in samenwerking met hoger onderwijs, wetenschappelijk onderwijs en organisaties, in zowel de profit als non-profit sectoren.
 3. Leren door denken en doen! Eerst nadenken middels onderzoek en dan doen door geteste ontwerpen te genereren.
 4. Leren in een motiverende, goed geoutilleerde Technasiumwerkplaats, met een  brainstorm, ICT-hoek, atelier, laboratorium, machinewerkplaats, een audio/videostudio en een presentatie en tentoonstellingsruimte.
 5. Leren in een bèta-technische cultuur.
Voor organisaties, bewust van het belang van op de beroepspraktijk gebaseerd onderwijs, betekent het Technasium de kweekvijver voor de hoger opgeleide bèta-technici van de toekomst. Het Technasium motiveert leerlingen te kiezen voor een béta-technische studie gevolgd door een carrière in uw sector. Tevens biedt het Technasium organisaties de mogelijkheid op een actieve wijze te participeren in het onderwijs en een bijdrage te leveren aan de opleiding van hun toekomstige medewerkers.

Wat verwachten we van u?
Ieder Technasiumproject wordt gestart met een presentatie door de opdrachtgever, waarbij u zichzelf voorstelt en de opdracht introduceert. Bij voorkeur vindt deze opening van het project plaats bij uw bedrijf, zodat de leerlingen gevoel krijgen met de wereld van uw organisatie. Halverwege het project verwachten we u op school, waarbij u kijkt of de leerlingen op de juiste koers zitten, middels gesprekken met de teams of tussenpresentaties. Aan het einde van het project ontvangen we u graag voor de presentaties van het eindresultaten, waarna u de resultaten van de teams beoordeelt. Tussendoor bent u bereikbaar om digitaal vragen van leerlingen te beantwoorden. Bij zowel de keuzeprojecten en de meesterproeven vragen we van u tevens ‘sollicitatiegesprekken’ te houden met de leerlingen en aansluitend samen met de leerlingen de opdracht te formuleren.

Waar moet een opdracht aan voldoen?
Of het nu gaat over Technasiumprojecten, keuzeprojecten of meesterproeven er worden een aantal primaire eisen aan gesteld, te weten:
 1. Bij voorkeur dient de opdracht een actueel probleem te zijn, waarbij eventuele oplossingen van de leerlingen meegenomen zouden kunnen worden in de werkelijke realisatie.
 2. In de opdracht moet een “stinkende” casus zitten. Ofwel een onderwerp waar een leerling fouten mee kan maken. Hoe hard de casus moet stinken is afhankelijk van het leerjaar.
 3. Een opdracht kan primair een focus hebben op ontwerpen of onderzoek.

Sponsoring
Wilt u een bijdrage leveren aan het Technasium-onderwijs dan kunt u ons ondersteunen door:

 • te fungeren als opdrachtgever bij projecten
 • het beschikbaar te stellen van uw eigen faciliteiten
 • het beschikbaar te stellen van materialen
 • het beschikbaar te stellen van financiën.

U kunt hierover contact opnemen met de coördinator van het Technasium: Steven Middelkoop.

Stichting Technasium
Technasium, een gecertificeerde scholing
Technasiumscholen, zoals het Dongemond college, worden beoordeeld op kwaliteit en gecertificeerd door de Stichting Technasium. Periodiek worden de scholen beoordeeld en vierjaarlijks gecertificeerd. Voldoet een school niet aan de kwaliteitseisen dan wordt het predikaat Technasiumschool niet verleend of ingetrokken. Deze, voor het onderwijs unieke, certificering is vergelijkbaar met de ISO-certificering van organisaties. Voor meer informatie kijk op: Stichting Technasium

Ben je leerling? Klik dan hier.
Bent u ouder en wilt u meer weten over het Technasium? Klik dan hier.
Unit MADE
Kempsstraat 15
4921 TB Made
Tel. 0162 683125 | Fax. 0162 687486

Postadres
Postbus 124
4940 AC Raamsdonksveer
Unit HAVO-VWO
Collegeweg 1
4942 VC Raamsdonksveer
Tel. 0162 513469 | Fax. 0162 515005

Bankrelatie:
IBAN: NL33 RABO 0115698442
Unit VMBO
Collegeweg 1
4942 VC Raamsdonksveer
Tel. 0162 513469 | Fax. 0162 515005

© 2014 Dongemond College | Alle rechten voorbehouden