Econasium

Dit schooljaar (2016-2017) biedt het Dongemond college vwo-leerlingen in de bovenbouw de mogelijkheid om deel te nemen aan het Econasium. Dit is een samenwerkingsverband met de economiefaculteit van Tilburg University.

Het Econasium is bedoeld voor vwo-leerlingen met wiskundig inzicht en interesse in economische onderwerpen. De leerlingen leren onderzoek te doen en passen dat toe in hun profielwerkstuk, waarbij ze ondersteund worden door wetenschappers van Tilburg University. Daarnaast bezoeken Econasiumleerlingen congressen en economische instellingen en nemen ze deel aan economische en bedrijfseconomische simulaties. Het Econasium is een uitstekende voorbereiding op een universitaire studie, met name in de economie, econometrie of bedrijfseconomie.


Compleet aanbod

De profilering Econasium maakt het aanbod, samen met het Technasium en Taal, Cultuur & Maatschappij, voor vwo-leerlingen op het Dongemond college compleet. Leerlingen worden tot het Econasium toegelaten als zij in atheneum 4 voor wiskunde A of B een 7 of hoger scoren en uiteraard economie en/of Management & Organisatie gekozen hebben. Bovendien moeten de leerlingen middels motivatiebrief laten zien dat zij bereid zijn de extra studielast op zich te nemen.

Certificaat
Een belangrijk voordeel van het Econasium is dat leerlingen onderzoeksvaardigheden leren. De methode is door Tilburg University ontwikkeld en voor alle deelnemende scholen gelijk. Bij volledige afronding van het Econasiumtraject krijgen de leerlingen een Certificate of Economic Proficiency. Dit geeft hen onder andere een automatische toelating tot de economiefaculteit van Tilburg University en vrijstelling van een onderdeel in het propedeutisch jaar.


25ste Econasium

Het Dongemond college is de 25ste school die start met het aanbieden van het Econasium. Dit is voor Tilburg University het startsein om het Econasium landelijk te gaan aanbieden.


Terug naar Onderwijsaanbod

Unit MADE
Kempsstraat 15
4921 TB Made
Tel. 0162 683125 | Fax. 0162 687486

Postadres
Postbus 124
4940 AC Raamsdonksveer
Unit HAVO-VWO
Collegeweg 1
4942 VC Raamsdonksveer
Tel. 0162 513469 | Fax. 0162 515005

Bankrelatie:
IBAN: NL33 RABO 0115698442
Unit VMBO
Collegeweg 1
4942 VC Raamsdonksveer
Tel. 0162 513469 | Fax. 0162 515005

© 2014 Dongemond College | Alle rechten voorbehouden