Onderwijsaanbod
In het eerste leerjaar van de havo- en vwo-trajecten plaatsen we leerlingen deels in zogeheten dakpanklassen. Aan het eind van de brugklas moet de keuze voor verder studeren in havo-2 of vwo-2 worden gemaakt. Naast de dakpanklassen kent de unit havo/vwo ook homogene klassen vwo. Vanuit die klassen gaan de leerlingen in principe verder in het vwo-traject.

UNESCO, Technasium en Econasium

Op de afdeling havo/vwo heeft het Dongemond college drie verschillende stromingen:

 • Technasium
  Het Technasium is interessant voor leerlingen met een onderzoekende en creatieve instelling die interesse hebben in de wereld van natuur en techniek.  Brugklasleerlingen in de havo en vwo klassen krijgen het vak onderzoek & ontwerpen, afgekort o&o. Op het Technasium werk je met twee of drie klasgenoten aan vier projectopdrachten per jaar. Elke opdracht is een combinatie van denken en doen. De projectopdrachten komen uit het bedrijfsleven en zijn gekoppeld aan beroepen. Het Technasium is interessant voor jongens en meisjes.

 • Taal, cultuur en maatschappij, tc&m (UNESCO)
  Deze stroming is op mens en maatschappij gericht. Dit programma voldoet aan de eisen van het UNESCO scholennetwerk. In de projecten van UNESCO-scholen staan vier thema’s centraal: vrede en mensenrecht, wereldburgerschap, intercultureel leren en duurzaamheid. Door internationalisering en globalisering is het belangrijk dat ook leerlingen zich oriënteren op de wereld om hen heen en daarbinnen leren functioneren. Binnen TC&M wordt gewerkt met projecten in groepsverband.

 • Econasium
 • Het Econasium is bedoeld voor vwo-leerlingen met wiskundig inzicht en interesse in economische onderwerpen. De leerlingen leren onderzoek te doen en passen dat toe in hun profielwerkstuk, waarbij ze ondersteund worden door wetenschappers van Tilburg University. Daarnaast bezoeken Econasiumleerlingen congressen en economische instellingen en nemen ze deel aan economische en bedrijfseconomische simulaties. Het Econasium is een uitstekende voorbereiding op een universitaire studie, met name in de economie, econometrie of bedrijfseconomie.

Leerlingen in de brugklassen havo-vwo maken kennis met beide stromingen. 
Voor alle brugklassers zijn er ‘FLOW-uren’ (FLexibele Onderwijs Werktijd) waarin de leerlingen in kleine groepen worden verdeeld over diverse modules, zoals vakondersteuning Nederlands, om aan specifieke ontwikkelpunten te werken. In de FLOW zit ook een verrijkingsaanbod.

Profielen op havo en vwo
Op havo of vwo kies je een profiel. Dat gebeurt na het derde leerjaar. De benaming van die profielen verwijst naar de richting waarin je later je vervolgopleiding zult kiezen:
 • nt (natuur en techniek) zeer exact
 • ng (natuur en gezondheid) tamelijk exact
 • em (economie en maatschappij) economisch
 • cm (cultuur en maatschappij) taalkundig en cultuurhistorisch
Als keuze-examenvak kies je een vak dat niet standaard in je profiel zit. Hierbij heb je een ruime keuze. Op het Dongemond college worden ook nieuwe vakken aangeboden zoals Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM).

Bijlessen
Leerlingen uit de tweede- en derdeklas worden in de gelegenheid gesteld om (tegen vergoeding) leerstof uitgelegd te krijgen door leerlingen uit A4, A5, A6 en H4 en H5. Deze bovenbouwleerlingen hebben daarvoor voldoende capaciteiten en bezitten voldoende sociale vaardigheden om de leerlingen van de onderbouw bijles te geven. Zij hebben een minischoling gevolgd en zich bekwaamd op het gebied van didactiek en pedagogiek; zij mogen zich lentoren (leerling mentoren) noemen.

De bijlessen worden na schooltijd, in ons studiehuis of thuis bij de leerling gegeven. De kosten bedragen circa  € 5,- tot circa € 7,50,- per lesuur (60 minuten) per leerling bij individuele begeleiding en circa  € 4,- bij begeleiding in een tweetal (indien wenselijk/mogelijk/noodzakelijk). Het bedrag wordt voor aanvang van iedere bijles contant aan de lentor overhandigd.

Door het aanmeldformulier te downloaden, volledig in te vullen en te ondertekenen, kunt u uw zoon/dochter opgeven voor de gewenste bijles. Uw zoon/dochter dient dit formulier in te leveren bij mevrouw R. Diepstraten van de receptie van de unit havo/vwo. Wanneer u en uw zoon/dochter met de bijles willen stoppen, ontvangen wij (de lentor en ondergetekende)  hierover per mail graag een bericht. Zonder bericht nemen wij aan dat de bijles wordt voortgezet.

Wilt u bij ‘Gewenst uur’ aangeven welk lesuur, na de reguliere lessen op de desbetreffende dag, de bijles kan plaatsvinden. Graag drie tijdstippen vermelden. Mocht de bijles niet doorgaan vanwege ziekte van uw zoon/dochter, dient de bijles afgemeld te worden  middels een sms/mail/Whatsapp-bericht aan de lentor. Zonder afmelding dient de bijles betaald te worden. Bij afwezigheid van de lentor ontvangt uw zoon/dochter een sms/mail/Whatsapp-bericht en wordt de les op een ander tijdstip ingehaald of komt de bijles te vervallen. U ontvangt van de lentor van uw zoon/dochter bericht voor aanvang van de bijles.

Toptutors
Het Dongemond college is een samenwerking aangegaan met Stichting TopTutors. Deze stichting heeft het doel om kwalitatieve begeleiding, in de vorm van bijles, voor alle leerlingen beschikbaar te maken. Lees hier meer over Toptutors.
Unit MADE
Kempsstraat 15
4921 TB Made
Tel. 0162 683125 | Fax. 0162 687486

Postadres
Postbus 124
4940 AC Raamsdonksveer
Unit HAVO-VWO
Collegeweg 1
4942 VC Raamsdonksveer
Tel. 0162 513469 | Fax. 0162 515005

Bankrelatie:
IBAN: NL33 RABO 0115698442
Unit VMBO
Collegeweg 1
4942 VC Raamsdonksveer
Tel. 0162 513469 | Fax. 0162 515005

© 2014 Dongemond College | Alle rechten voorbehouden