Buitenschools leren

Maatschappelijke stage (MAS)

Het Dongemond college vindt het heel belangrijk om de leerlingen niet alleen in het klaslokaal voor te bereiden op de toekomst.  Voor leerlingen geldt dat zij 8 uur zelfstandig als vrijwilliger in een non-profit organisatie hun diensten moeten verlenen. Van deze activiteit leveren ze een bewijs af bij de stagecoördinator. De resterende 16 uur vervullen we op school tijdens gezamenlijke activiteiten. Een mooi voorbeeld daarvan is de goede doelen actie die op de locatie Made in de week voor kerstmis plaatsvindt. 

Certificaat
Leerlingen die hun MAS met succes vervuld hebben, krijgen een certificaat bij hun diploma. De verplichting om 8 uur zelfstandig een onderdeel van de MAS te verzorgen, is vervallen. Leerlingen die dit niet wensen hoeven deze 8 uur niet te vervullen, zij krijgen dan uiteraard geen certificaat. De activiteiten die in klas- of schoolverband verricht worden zijn echter wel verplicht omdat deze onderdeel uitmaken van de onderwijstijd.

Excursies
Naast de verplichte stages zijn er natuurlijk ieder jaar de excursies en meerdaagse reizen. Deze verschillen per leerjaar en per afdeling.Unit MADE
Kempsstraat 15
4921 TB Made
Tel. 0162 683125 | Fax. 0162 687486

Postadres
Postbus 124
4940 AC Raamsdonksveer
Unit HAVO-VWO
Collegeweg 1
4942 VC Raamsdonksveer
Tel. 0162 513469 | Fax. 0162 515005

Bankrelatie:
IBAN: NL33 RABO 0115698442
Unit VMBO
Collegeweg 1
4942 VC Raamsdonksveer
Tel. 0162 513469 | Fax. 0162 515005

© 2014 Dongemond College | Alle rechten voorbehouden