U bent hier:   RaamsdonksveerHAVOVWO > Home h/v
  |  Inloggen

Article Details

Schoolexamens en centraal examen
Bericht geplaatst op: 24-3-2020We begrijpen dat deze mededeling  voor veel onrust kan zorgen bij leerlingen in examenklassen en hun ouders/verzorgers.  Zeker is dat leerlingen in examenklassen dit jaar op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma kunnen behalen. Dit kabinetsbesluit geeft scholen de tijd om tot het einde van het schooljaar het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten. De VO-raad roept de scholen op om vooral gebruik te maken van de ruimte die hiermee ontstaat. Dat gaan we als school ook doen en daarom hebben we hebben de volgende besluiten genomen:

1.   1. Tot 6 april zullen er geen schoolexamens meer worden afgenomen met uitzondering van de mondelinge examens die op afstand worden afgenomen. Leerlingen werken door aan (achterstallige) zaken die zij in het kader van de schoolexamens nog moeten afronden.

2.   2. Tot 6 april gebruiken we de tijd om een goed plan te maken op welke wijze we de schoolexamenperiode 5 (SE 5) gaan afronden met de vakken die nog open staan en de herkansingen die er nog gaan komen. We willen de herkansingsmogelijkheden, binnen de toegestane regelgeving, verruimen.

3.    3. In de periode van 6 april tot 6 juni willen we het schoolexamen geheel afronden. Op die datum is de slaag-zakregeling (die nu wordt gemaakt voor alle scholen) bekend en weten we meer over het aantal leerlingen dat is geslaagd of nog niet is geslaagd.  
Na 6 april worden eerst de resterende schoolexamens van SE 5 afgenomen die nog open staan, worden schoolexamens ingehaald die door ziekte nog niet gemaakt zijn en vindt de herkansing van dit schoolexamen plaats. Het is voor de examenkandidaten van belang om de afronding van het schoolexamen heel serieus te nemen, zeker nu er geen Centraal Examen meer op volgt.

4.    4. De gebouwen blijven tot nader bericht open tot 13.00 uur voor de opvang van leerlingen uit de doelgroepen die al eerder zijn aangegeven. De bezetting is, in navolging van de adviezen van de overheid, zo minimaal als mogelijk.

5.    5. Het onderwijs op afstand aan alle leerlingen wordt gecontinueerd en de docenten werken vanuit hun huisadres.  

 

Leerlingen van de examenklassen en hun ouders/verzorgers ontvangen een brief met daarin nadere informatie.

 

Namens directie en college van bestuur

Drs. G.A.A.M. Steenbakkers


Terug