U bent hier:   RaamsdonksveerHAVOVWO > Home h/v
  |  Inloggen

Article Details

Talentlessen op het Dongemond college
Bericht geplaatst op: 30-1-2018Sinds oktober vinden er talentlessen plaats op onze school. Tijdens de pilot die tot mei 2018 duurt wordt duidelijk op welke wijze wij talentontwikkeling een vaste plek in het nieuwe rooster gaan geven.

Het staat heel helder in onze visie: we zien het als onze opgave kinderen te helpen hun talenten te ontdekken en tot ontwikkeling te brengen. We willen kinderen immers niet alleen dingen leren die ze nog niet kunnen, maar hen ook uitdagen om hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. We willen dit bewerkstelligen door hen ruimte en verantwoordelijkheid te geven om te verkennen en te experimenteren. Om dit concreet te maken ligt er een mooie uitdaging voor de werkgroep Talentontwikkeling.

Talentproof
“We haken in op het speerpunt Individueel talent is het uitgangspunt voor leren uit ons strategisch beleidsplan,” vertelt Niels van Dongen (docent LO). Hij is samen met Miranda Donkers (docent CKV) kartrekker van de werkgroep. De werkgroep stelde een plan van aanpak op waarin uitvoerig staat beschreven hoe de school talentproof kan worden. 

Pilot
De visie, de doelen en de activiteiten staan op papier en de directie geeft groen licht om talentontwikkeling een solide plek binnen de school te geven. Van Dongen: “In de eerste fase van het plan willen we de brugklasser hun talent laten ontdekken en de tweedeklasser hun talent tot ontwikkeling laten brengen. Met een pilot kunnen we nagaan of datgene wat op papier staat in de praktijk ook werkt.” De pilot vindt plaats op iedere unit, op ieder niveau.

Talentlessen
Concreet houdt de pilot in dat leerlingen één uur in de week talentlessen krijgen. Deze lessen vinden plaats op het gebied van bewegen, creëren, experimenteren en vaardigheden. Centraal staat dat de leerlingen begeleid worden in het ontdekken van hun talent. Het gaat niet om goed of fout. De leerlingen krijgen een opdracht en bepalen zelf welke weg ze volgen. Het is de taak van de docenten om hen daarin te ondersteunen, te begeleiden en op de juiste manier te coachen.

Motivatie
“Leerlingen krijgen nog te vaak te horen wat ze niet goed doen. Hiermee willen we vooral de nadruk leggen op wat ze wel goed kunnen. We hopen dat ze hierdoor nog meer gemotiveerd raken. We gaan vooral positieve gesprekken voeren,” zegt Donkers. De werkgroep wil via de pilot verbeterpunten in het huidige programma aanbrengen waarmee talentontwikkeling een duidelijke vaste plek in het nieuwe rooster krijgt.


Terug

Er is een fout opgetreden. Error: Unable to load the Article Details page.