U bent hier:   RaamsdonksveerHAVOVWO > Home h/v
  |  Inloggen

Article Details

Nieuwe maatregelen
Bericht geplaatst op: 1-4-2020Het kabinet heeft gisteren bekend gemaakt dat de scholen in ieder geval tot 28 april gesloten blijven. Dat is voor ons in de meivakantie. Wat betekent dit voor onze examenleerlingen en voor onze niet examenleerlingen?

Niet-examenleerlingen
Het onderwijs op afstand blijft doorgaan tot en met 17 april. We zijn nu enkele weken bezig en hartelijk dank voor de complimentjes die we van u hebben mogen ontvangen. We zijn blij dat het onderwijs op afstand goed loopt en dat u het over het algemeen ook zo ervaart. We krijgen van veel ouders terug dat de structuur helder is, dat de afspraken werken en dat veel kinderen ook thuis hard aan het werk zijn. Ook onze leerlingen en docenten geven aan dat het over het algemeen goed gaat met het onderwijs op afstand. 

Zoals elk systeem heeft uiteraard ook het onderwijs op afstand zijn voor- en nadelen.
De voordelen die we merken zijn bijvoorbeeld:

-          Zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel bij leerlingen worden gestimuleerd;

-          Onrust van de klas is er niet, waardoor leerlingen goed kunnen luisteren naar de
    uitleg;

-          Leerlingen die minder snel een vraag in de klas stellen, stellen nu via chat wel vragen;

-          Er worden andere kwaliteiten aangesproken waardoor sommige leerlingen opbloeien;

-          Leerlingen kunnen meer op eigen tempo werken.

Nadelen die we merken zijn bijvoorbeeld:

-          Het persoonlijke contact tussen leerlingen en tussen docent en leerling wordt echt     
    gemist;

-          Een hele dag alleen aan het werk zijn en dan ook nog eens voor 90% van de tijd
    achter de computer, vraagt veel concentratie, is intensief en vermoeiend;

-          Controleren is moeilijk;

-          Toetsen afnemen is nog niet goed mogelijk.

Wij hopen dat het u als ouder ook lukt om uw kind nog enkele weken te begeleiden bij zijn/haar studie en  wensen alle ouders/verzorgers succes en sterkte. Ook voor u is deze situatie wennen en het vraagt van u ook (naast uw eigen werk en zorgen) extra energie en toezicht.

Onze leerlingen zijn nog te jong om het helemaal zelf te kunnen en hebben uw aandacht, stimulans en zorg nodig hebben. Een tip die werkt is om samen afspraken te maken over een dagindeling, huiswerktijd en tijd voor ontspanning. Aan het einde van de dag samen te bespreken hoe het gegaan is, wat wel en niet gelukt is en samen vooruitkijken naar de dag van morgen.

Op 18 april start de vakantie en deze loopt door tot zondag 3 mei. Tijdens deze vakantieperiode weten wij pas of de scholen op maandag 4 mei weer open gaan. Uiteraard geven we dat tijdig aan u en uw kind door.

 

Examenleerlingen

Voor de examenleerlingen gaat er wel iets veranderen. Nu de centrale examens vervallen zijn de schoolexamens extra belangrijk. De zak-slaagregeling wordt immers gebaseerd op de schoolexamens. Vanaf 6 april worden de schoolexamens hervat en stellen we de school, na een time-out van enkele weken, weer open voor het afnemen van de schoolexamens. De globale planning voor de examenleerlingen is als volgt:

-      Tussen 6 april en 17 april worden alle SE’s of andere opdrachten die nog open staan afgerond. Ook voor de leerlingen die deze als gevolg van ziekte tijdens de start van de crisis hebben gemist.

-      Vanaf 8 mei (dat kan dus ook pas zijn op 11 mei) starten de herkansingen van de laatste   schoolexamenperiode. Hiervoor hebben we ongeveer een week nodig.

-      Vanaf maandag 18 mei start een extra herkansingsperiode voor alle leerlingen. We gaan deze extra herkansingsperiode invoeren omdat er geen centrale  examens meer zijn en we leerlingen op deze manier een extra kans willen geven. We zijn nog druk bezig om deze vorm te geven.

 

Alle schoolexamens op school worden volgens de strikte regels die door het RIVM zijn aangegeven, afgenomen. Uiteraard maken we met de leerlingen ook goede afspraken over de inzage van gemaakte schoolexamens. Concrete informatie over het rooster voor de schoolexamens, de regels die we daarbij hanteren en herkansingsmogelijkheden ontvangt u per mail via de unit waar u kind zit.

Wij zullen uw kind, binnen de mogelijkheden die er zijn, optimaal de kans geven om een succes te maken van de schoolexamens. We hebben al eerder het belang van deze schoolexamens aangegeven, omdat deze dit jaar bepalend zijn voor het behalen van  een diploma.

 

Wij wensen alle leerlingen en hun ouders/verzorgers veel succes.

  

Namens directie het college van bestuur,

Drs. G.A.A.M. Steenbakkers


Terug