Unit organisatie
Bij de unit Made kun je terecht voor onderwijs voor de brugklas, vmbo 2-3-4, havo 2-3, en htl. Dit gebeurt allemaal in één gebouw met een zorgplein en een handelsplein. Voor de havo/vwo-leerlingen is er een aparte vleugel. Hoewel de unit niet klein is (zo’n 700 leerlingen), voelt de school wel als klein, bijna huiselijk, aan. Nauw betrokken zijn bij de leerlingen is wat deze unit kenmerkt.

De unitdirecteur
mevrouw  drs. W. Roefs 

Teamleiders

De heer P. Norbart: brugklassen, havo 2 en 3
Mevrouw A. Nagelkerke: gemengd/theoretisch 2, 3 en 4 en 
De heer N. van Dongen: basis/kader 2, 3 en 4


Mentor
Elke klas heeft een mentor. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen en zijn/haar ouders/verzorgers. De mentor kijkt naar de leerprestaties van de leerlingen van zijn klas. Daarnaast vindt de mentor het ook belangrijk dat de leerlingen in zijn klas lekker in hun vel zitten. Ook daarop richt hij/zij zijn/haar begeleiding. 

Leerlingbegeleider

Wanneer  er voor een leerling meer zorg nodig is, schakelen we de leerlingbegeleider in. Hij/zij is de spil voor het verlenen van extra zorg. Onze leerlingbegeleider is de heer H. Neefs.

Vertrouwenspersoon
Op iedere locatie is er een vertrouwenspersoon aanwezig. Leerlingen, medewerkers en ouders kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht als zij zaken willen bespreken die in eerste instantie geheim moeten blijven maar die u wel wilt delen of waarover u  een advies wilt hebben. De vertrouwenspersoon heeft zicht op het onderwijs en de participanten hierin en is kundig op het terrein van opvang en verwijzing. De vertrouwenspersoon is toegankelijk voor alle betrokkenen bij de school. 
De vertrouwenspersoon voor de unit Made is mw. M. Donkers, telefoonnummer 0162-683125.

Ondersteuningscoördinator
Een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, krijgt deze van het zorgteam. De ondersteuningscoördinator bewaakt  dat de leerlingen de zorg krijgen die ze  nodig hebben. De ondersteuningscoördinator is ook de voorzitter van het zorgadviesteam (ZAT) en voorzien de teams van handvatten voor het verlenen van de extra zorg. In Made is mevrouw Kragten de ondersteuningscoördinator.

Anti-pestcoördinator
Per unit is er een anti-pestcoördinator aangesteld. De anti-pestcoördinator gaat over de sociale veiligheid van kinderen op school. Hij/zij is het aanspreekpunt van leerlingen, docenten en ouders bij vragen over pesten/sociale veiligheid. Op de unit Made is mevrouw Kragten anti-pestcoördinator.

Mediacoach
Op het Dongemond college is een gecertificeerd mediacoach werkzaam. Onze mediacoach begeleidt en adviseert leerlingen, maar ook ouders/verzorgers en collega's bij bewust, kritisch en actief omgaan met social media. Social media zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Daarom vinden wij een goede begeleiding bij het mediawijzer worden heel belangrijk. Mevrouw S. van Rootselaar is mediacoach op onze school.

Unit MADE
Kempsstraat 15
4921 TB Made
Tel. 0162 683125 | Fax. 0162 687486

Postadres
Postbus 124
4940 AC Raamsdonksveer
Unit HAVO-VWO
Collegeweg 1
4942 VC Raamsdonksveer
Tel. 0162 513469 | Fax. 0162 515005

Bankrelatie:
IBAN: NL33 RABO 0115698442
Unit VMBO
Collegeweg 1
4942 VC Raamsdonksveer
Tel. 0162 513469 | Fax. 0162 515005

© 2014 Dongemond College | Alle rechten voorbehouden