Onderwijsaanbod

De unit Made is een instroompunt voor alle afdelingen. Dat houdt in dat leerlingen die havo of vmbo willen gaan doen in Made geplaatst kunnen worden. Leerlingen die kiezen voor het vmbo kunnen in Made de gehele opleiding volgen. Leerlingen die kiezen voor havo kunnen leerjaar 1 t/m 3 in Made volgen. Daarna worden zij geplaatst in Raamsdonksveer.  


Wat betreft het vmbo heeft de unit Made mogelijkheden alle leerwegen:
 • Theoretisch
 • Gemengde
 • Kaderberoepsgerichte
 • Basisberoepsgerichte
Voor de leerwegen met beroepsgerichte vakken heeft deze locatie twee sectoren: 
 • de sector Economie met de afdeling Economie en Ondernemen en in de gemengd/theoretische leerweg Economie en Ondernemen.
 • de sector Zorg en Welzijn met de afdeling Zorg en Welzijn en in de gemengd/theoretische leerweg Zorg en Welzijn Breed.

In de afdeling  havo/vwo heeft het Dongemond college twee verschillende stromingen:
 • Technasium 
  Het technasium is interessant voor leerlingen met een onderzoekende en creatieve instelling die interesse hebben in de wereld van natuur en techniek. Brugklasleerlingen in de havo klassen krijgen het vak Onderzoek & Ontwerpen, afgekort o&o. Op het technasium werk je met twee of drie klasgenoten aan vier projectopdrachten per jaar. Elke opdracht is een combinatie van denken en doen. De projectopdrachten komen uit het bedrijfsleven en zijn gekoppeld aan beroepen. Het technasium is interessant voor jongens en meisjes.

 • Taal, cultuur en maatschappij, tc&m (UNESCO)
  Deze stroming is op mens en maatschappij gericht. Dit programma voldoet aan de eisen van het UNESCO scholennetwerk. In de projecten van UNESCO-scholen staan vier thema’s centraal: vrede en mensenrecht, wereldburgerschap, intercultureel leren en duurzaamheid. Door internationalisering en globalisering is het belangrijk dat ook leerlingen zich oriënteren op de wereld om hen heen en daarbinnen leren functioneren. Binnen tc&m wordt gewerkt met projecten in groepsverband.

Leerlingen in de brugklassen havo-vwo maken kennis met beide stromingen. 
 • Htl-leerroute
  Op het Dongemond college kun je binnen het vmbo na de brugklas een nieuwe leerroute kiezen: de havo theoretische leerroute (htl-leerroute). Deze route duurt zes jaar, maar dan heb je ook twee diploma’s op zak: een vmbo-tl-diploma en een havodiploma. 
Unit MADE
Kempsstraat 15
4921 TB Made
Tel. 0162 683125 | Fax. 0162 687486

Postadres
Postbus 124
4940 AC Raamsdonksveer
Unit HAVO-VWO
Collegeweg 1
4942 VC Raamsdonksveer
Tel. 0162 513469 | Fax. 0162 515005

Bankrelatie:
IBAN: NL33 RABO 0115698442
Unit VMBO
Collegeweg 1
4942 VC Raamsdonksveer
Tel. 0162 513469 | Fax. 0162 515005

© 2014 Dongemond College | Alle rechten voorbehouden