Buitenschools leren

Buiten de schoolmuren leren vinden wij ook erg belangrijk. Stagelopen en excursies maken daar deel van uit.

Stages
Stages zijn op het Dongemond college een deel van je opleiding. Tijdens stages maak je kennis met de praktijk en leer in je de praktijk. We kennen op het Dongemond college drie soorten stages.

1. De snuffelstages vmbo
Een snuffelstage is een korte stage waarbij je kennis maakt met de verschillende kanten van een beroep. Vooral leerlingen uit de gemengde en theoretisch leerweg lopen snuffelstages. Bij een snuffelstage krijg je een eerste indruk van de beroepspraktijk en hoe het er in het werkende leven aan toe gaat. Via een snuffelstage krijg je ook een beeld van de mogelijkheden van een beroep.

 2. Beroepsvoorbereidende stage vmbo
Voor de beroepsgerichte richtingen in het vmbo loop je stages in het derde en vierde leerjaar. De vorm in inhoud van deze stages verschillen per afdeling. Tijdens de beroepsvoorbereidende stage word je nog meer voorbereid op de arbeidsmarkt. Je ontwikkelt een goede werkhouding en je doet meer specifieke werkervaring op. Je krijgt inzicht in je mogelijkheden, beperkingen en kansen op de arbeidsmarkt. Leerlingen proberen zelf hun stageplek te regelen binnen de door de school vastgestelde kaders.

3. Maatschappelijke stage (MAS)
Het Dongemond college vindt het heel belangrijk om de leerlingen niet alleen in het klaslokaal voor te bereiden op de toekomst.  Voor leerlingen geldt dat zij 8 uur zelfstandig als vrijwilliger in een non-profit organisatie hun diensten moeten verlenen. Van deze activiteit leveren ze een bewijs af bij de stagecoördinator. De resterende 16 uur vervullen we op school tijdens gezamenlijke activiteiten. Een mooi voorbeeld daarvan is de goede doelen actie die op de locatie Made in de week voor kerstmis plaatsvindt. 

Certificaat
Leerlingen die hun MAS met succes vervuld hebben, krijgen een certificaat bij hun diploma. De verplichting om 8 uur zelfstandig een onderdeel van de MAS te verzorgen, is vervallen. Leerlingen die dit niet wensen hoeven deze 8 uur niet te vervullen, zij krijgen dan uiteraard geen certificaat. De activiteiten die in klas- of schoolverband verricht worden zijn echter wel verplicht omdat deze onderdeel uitmaken van de onderwijstijd.

Excursies
Naast de verplichte stages zijn er natuurlijk ieder jaar de excursies en meerdaagse reizen. Deze verschillen per leerjaar en per afdeling.Unit MADE
Kempsstraat 15
4921 TB Made
Tel. 0162 683125 | Fax. 0162 687486

Postadres
Postbus 124
4940 AC Raamsdonksveer
Unit HAVO-VWO
Collegeweg 1
4942 VC Raamsdonksveer
Tel. 0162 513469 | Fax. 0162 515005

Bankrelatie:
IBAN: NL33 RABO 0115698442
Unit VMBO
Collegeweg 1
4942 VC Raamsdonksveer
Tel. 0162 513469 | Fax. 0162 515005

© 2014 Dongemond College | Alle rechten voorbehouden