U bent hier:   Made > Home Made
  |  Inloggen

Article Details

Leerlingen begeleiden leerlingen
Bericht geplaatst op: 13-12-2018In het lentorenproject begeleiden ouderejaarsleerlingen uit de bovenbouw havo/vwo medeleerlingen uit de onderbouw bij bepaalde vakken. We noemen deze leerlingen lentoren: leerling mentor.

Na een trainingsdag bij de Fontys lerarenopleiding Tilburg en de waaier met daarin de basishouding en –vaardigheden van de lentor te hebben doorgenomen, kunnen de lentoren van het Dongemond college aan de slag. Zo’n 25 leerlingen van de school mogen zichzelf lentor noemen en kunnen onderbouwleerlingen op diverse vakken bijles geven. Er wordt vooral bijles aangevraagd voor de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde en Engels. Voorgaande jaren maakten zo’n vijfentwintig tot veertig onderbouwleerlingen gebruik van een lentor. 


Waarom lentoren?

Het Dongemond college kiest ervoor om te werken met lentoren omdat de school ziet dat bovenbouwleerlingen op hun eigen manier uitleggen; het sluit goed aan bij de specifieke behoeften van de leerling die moeite heeft met de stof. Deze lesstof is bij de lentoren goed bekend en zij weten dat op een goede manier, een-op-een, nogmaals onder de aandacht te brengen. Wilt u gebruik maken van lentor? Lees er hier meer over.

Gezamenlijk project
Het lentorenproject is een gezamenlijk project van ZeeBra-scholen (een initiatief van Zeeuwse en West-Brabantse scholen voor voortgezet onderwijs) en de Fontys lerarenopleiding Tilburg. Terug