U bent hier:   Made > Home Made
  |  Inloggen

Article Details

Schooljaar 2018/2019 een nieuw rooster
Bericht geplaatst op: 23-1-2018In juli 2017 is besloten dat onze school met ingang van het schooljaar 2018/2019 overstapt op een 60-minutenrooster en een nieuwe lessentabel die daarbij past. Dongemond college is van mening dat een langere lesduur veel voordelen biedt. De eerste informatie over de invoering van dit rooster en de nieuwe lessentabellen is eind 2017 gedeeld met onze ouders en leerlingen.  

In plaats van 32 uren van 50 minuten krijgen leerlingen vanaf volgend schooljaar 27 keer 60 minuten les. Er is ook een nieuwe lessentabel met daarop de vakken die we nu ook hebben maar ook enkele nieuwe vakken zoals bijvoorbeeld mediawijsheid in klas 1. Ook zitten in die 27 uur voor iedere leerling in de niet-examenklassen 2 persoonlijke ontwikkeluren per week. In deze uren kan de leerling vakken/activiteiten volgen die passen bij zijn/haar talenten.

We hebben lang nagedacht over het wel of niet invoeren van een rooster waarbij iedere les 60 minuten in plaats van 50 minuten duurt. We hebben alle voor- en nadelen op een rij gezet en zijn van mening dat langere lessen veel voordelen bieden. De grootste voordelen die uit onderzoek naar voren komen zijn:

  • Er is meer tijd om naast de vakinhoud ook over andere zaken te spreken (echt contact en interesse wordt volgens onze tevredenheidsonderzoeken als zeer belangrijk ervaren door de leerlingen en medewerkers);
  • Bij een langere lesduur is meer afwisseling in werkvormen (denk bijvoorbeeld aan werken in groepjes, in duo’s of werken met een computer) mogelijk;
  • Er kan meer tijd besteed worden om met de verschillen tussen leerlingen om te gaan;
  • Er is per les iets meer tijd waardoor er meer gewerkt kan worden in verschillende ruimtes (naast het klaslokaal ook in mediatheek of studiepleinen);
  • Er is meer tijd voor inzet van werkvormen gericht op groeps- en projectwerk.
  • Minder wisselmomenten per week geeft meer rust.

Stand van zaken
Momenteel zitten we in de laatste fase van besluitvorming over het jaarritme en het dagritme van een dergelijk rooster. We hebben in december advies gevraagd aan een leerlingenpanel en de komende maand zijn het dagritme en jaarritme onderwerp van gesprek. Naast input van het leerlingenpanel hebben onze leerlingen ook via een petitie aangegeven hoe zij hierover denken. We vinden knap dat leerlingen op een mooie en democratische wijze manier hun stem hebben laten horen. Jammer is dat niet alle informatie duidelijk is als je deze petitie leest. Zo staat er niet dat leerlingen in plaats van gemiddeld 32 lesuren maar 27 lesuren krijgen. Ook staat er niet in dat lessen na 16.00 uur straks, net als nu, bijna niet voorkomen en zeker niet in de onderbouw. De petitie is echter wel een signaal dat we zeker zullen betrekken in het overleg de komende maand. Hieronder kort de stand van zaken wat betreft dit jaarritme en dagritme.

Jaarritme
Net als nu verdelen we het jaar in periodes. Dat worden drie periodes van dertien weken. In iedere periode zitten lesweken, een toetsweek en activiteitenweken. In de lesweken zijn er vooral de lessen zoals deze zijn geroosterd. Ieder trimester wordt afgesloten met een toetsweek. Tijdens de activiteitenweken is er ruimte voor buitenschoolse activiteiten zoals bijvoorbeeld excursies, werkweken, stages.

Dagritme
In de voorstellen voor het dagritme gaan we vooralsnog uit van een aanvangstijd van 8.15 uur en van laatste uur dat uiterlijk tot 17 uur duurt. Een dagritme met daarin ook gescheiden pauzes voor onder- en bovenbouw.

Over het jaarritme en het dagritme van een nieuw rooster moeten de definitieve besluiten nog worden genomen. Dat doen we pas nadat we dit met onze medewerkers hebben besproken. Daarna vindt de definitieve besluitvorming plaats en zal het nieuwe rooster met de lessentabellen, het jaarritme en dagritme worden gedeeld met onze ouders en leerlingen.

We verwachten dat alles begin maart is afgerond.

Terug

Er is een fout opgetreden. Error: Unable to load the Article Details page.