U bent hier:   Made > Home Made
  |  Inloggen

Article Details

Kandidaten oudergeleding mr-verkiezingen 2017
Bericht geplaatst op: 2-10-2017Binnenkort ontvangt u een e-mail met de uitnodiging om uw stem uit te brengen. Daarin staat ook uitgelegd hoe u dat kunt doen. Hieronder treft u alvast een overzicht aan met de kandidaten. Zij stellen zichzelf aan u voor. De kandidaten staan in alfabetische volgorde:

Ingrid Bos
Hallo allemaal, 

Ik ben Ingrid Bos, ik woon in Raamsdonksveer samen met Jan en Fleur. Onze dochter Fleur heeft op het Dongemond college de eerste lichting van HTL doorlopen en is overgegaan naar havo 4. 

Als eerder MR-lid op het Dongemond college heb ik naast alle onderwerpen ook de ervaringen van het HTL-traject welke nieuw op de school was kunnen volgen en delen. 

Nu met de eerste lichting naar de havo hoop ik het effect van dit nieuwe traject ook van dichtbij te kunnen volgen. De afgelopen periode heb ik me met veel plezier als MR-lid ingezet om met elkaar de goede dingen voor het Dongemond college te realiseren en ervaringen opgedaan. De reden dat ik mij nog steeds wil inzetten voor de MR en daarmee de school, is dat ik het belangrijk vind om als ouder een bijdrage te kunnen leveren aan een goed functionerende school voor de jongeren en de belangen te behartigen namen de ouders voor de kinderen op school. 

Ik verwacht met mijn kennis en ervaring van de afgelopen jaren een positieve invloed te kunnen hebben op de te nemen beslissingen en de te geven adviezen over allerhande onderwerpen die aan de MR (moeten) worden voorgelegd. In het dagelijks leven houd ik me o.a. bezig met veranderingen, communicatie en ondersteuning van mensen binnen het bedrijfsleven. 

Ook deze kennis is goed in te zetten voor de ontwikkelingen binnen de school en de MR. Verder kijk ik uit naar een prettige samenwerking om gezamenlijk te werken aan een school waar de jongeren met veel plezier en veilig naar toe gaan, maar ook waar het personeel van het Dongemond college met plezier kan werken.

Ik zet me weer graag in om ook de belangen van uw kind op het Dongemond college te mogen behartigen. 

...............................................................................................................................................................

Peter van den Elshout

Mijn naam is Peter van den Elshout, ben 52 jaar jong, geboren te Made, woonachtig in Oosterhout en getrouwd met Anita van den Elshout – de Jong.
Ben vader van de tweeling Thomas en Jasmijn van den Elshout, die beide in 2 verschillende brugklassen havo/vwo zitten van het Dongemond college.
 
Ik ben werkzaam als Senior Manager Digital Services, Specialized Services Marine & Offshore bij de firma Bosch Rexroth te Boxtel.
 

Heb bedrijfsmatig enkele jaren ervaring als lid van de ondernemingsraad en de laatste jaren ervaring vanuit de managementzijde met de ondernemingsraad.

Tevens privé enkele jaren ervaring als voorzitter van de Vereniging van Eigenaren van een luxueus seniorencomplex waarin mijn moeder destijds woonde.
 
Mijn hobby’s zijn oldtimers, zowel auto als motor, mijn gezin en alles wat met gezelligheid te maken heeft.
 

Ik stel mij graag kandidaat daar niet alleen mijn kinderen op het Dongemond college zitten maar ik ook zelf graag een maatschappelijk steentje wil bijdragen aan het wel en wee van het Dongemond college.

...............................................................................................................................................................

Marc Embregts 

Mijn naam is Marc Embregts, 37 jaar, getrouwd met Sabrina en vader van drie prachtige kinderen. Onze oudste zoon (Tijme VK1C) vervolgt  sinds dit schooljaar zijn onderwijs carrière op het Dongemond college. Onze andere twee kinderen zitten nog op obs De Duizendpoot in Oosterhout waar ik tevens MR-lid ben. Graag wil een actieve bijdrage leveren en betrokken zijn bij de scholen van onze kinderen en daarom wil ik mij kandidaat stellen voor de MR van het Dongemond college. In het dagelijks leven ben ik directeur van twee basisscholen in de gemeente Drimmelen en Moerdijk en vanuit die achtergrond en expertise wil ik een actieve bijdrage leveren binnen de MR. Door het stellen van de juiste vragen, breed te kijken en te klankborden met andere ouders, personeel en directie hoop ik de belangen voor alle ouders en kinderen van het Dongemond college te mogen behartigen.

...............................................................................................................................................................

Martin Hageman

Mijn naam is Martin Hageman. Vader van Sam, Noes en Tyn, waarvan alleen de laatste nog op het Dongemond college zit na zijn overstap van het vmbo naar havo. Ik heb een lange historie in de medezeggenschap. Al tijdens mijn studie aan de UvA raakte ik als student-lid betrokken bij het bestuur van de vakgroep. Ook in mijn werkkring daarna heb ik vele jaren deel uitgemaakt van de medezeggenschap, als lid en later voorzitter. Tijdens de basisschoolperiode van mijn kinderen was ik ook actief als voorzitter resp. Lid van de MR en GMR.

Het was voor mij dan ook niet meer dan logisch mij kandidaat te stellen voor de MR toen mijn kinderen naar het Dongemond college gingen. Mijn gedachte daarbij is dat het gemakkelijk is om kritiek te hebben op de organisaties waarmee je van doen hebt, maar dat het effectiever is om gebruik te maken van de mogelijkheden die er zijn om daadwerkelijk invloed uit te oefenen. Als lid van de medezeggenschap geef je ook wat terug en stel je de school in staat om zijn wettelijke taken uit te oefenen. Met een (opbouwend ) kritische instelling houdt de MR het bestuur scherp en kan zij accenten leggen in de beleidsvorming. 

In de MR van het Dongemond college, maak ik deel uit van de werkgroep die jaarlijks de begroting beoordeelt. Wat mij betreft één van de belangrijkste documenten in de beleidscyclus van de school, omdat in de begroting plannen en ambities worden gekoppeld aan de middelen die nodig zijn om die plannen en ambities waar te maken.

Ook de komende periode zal ik mij als MR-lid weer graag inzetten voor het Dongemond college en stel me dan ook opnieuw kandidaat voor een laatste periode.

...............................................................................................................................................................

Kirscha Kievits

Mijn naam is Kirscha Kievits, 46 jaar, getrouwd, moeder van 4 pubers en heb als grootste hobby reizen. 
Graag stel ik me kandidaat voor uw MR en wel om de volgende redenen: 

Ik ben sinds 21 jaar docent op een vmbo school alwaar ik ook reeds enkele jaren in de MR zit. Ik doe mijn werk met ontzettend veel plezier en ben een gedreven, positief kritisch doch duidelijk persoon. Ik neem geen blad voor de mond, maar zoek wel altijd naar de oplossing. 

Ik denk dat ik van toegevoegde waarde kan zijn voor uw MR op diverse (onderwijs/MR) gebieden en kan zo ook gelijk als ouder betrokken worden bij de school van mijn jongste zoon. 
Uiteraard denk ik ook dat het voor mijzelf leerzaam kan zijn om in een andere school te kijken hoe zaken geregeld zijn, hoe men dingen kan verbeteren, hoe men ergens anders processen aanpakt etc. 
Naast mijn baan in het onderwijs verzorg ik binnen ons eigen bedrijf de financiën. Ik ben me er terdege van bewust dat een school ook een "bedrijf" is en kan dus vanuit verschillende invalshoeken zaken onder de loep nemen. 

...............................................................................................................................................................

Anita Koreman
Ik ben Anita Koreman 
51 jaar 
Getrouwd 
Een dochter en een zoon 

Werkzaam bij het zorgcentrum het Hoge veer. 

Ik heb me kandidaat gesteld voor de mr, omdat ik eigenlijk wel kritisch ben op de gang van zaken betreft het passend onderwijs. Aangezien mijn ervaring in de afgelopen jaren, hoop ik wat meer te kunnen betekenen binnen de mr. Er zijn natuurlijk nogal wat zaken waar je als ouders tegen aanloopt wanneer je kind dyslexie, discalculie, adhd, autisme etc. heeft.

................................................................................................................................................................

Arno van Roessel
Graag stel ik mij aan u voor:
Mijn naam is Arno van Roessel (48)
Ik ben getrouwd en ben vader van Jesse (MHT2D-Dongemond Made) en Jasmijn Groep 8 Meander. 
In het dagelijks leven ben ik winkelmanager bij Gall & Gall onderdeel van Ahold Delhaize. 

Analytisch,  Resultaat gericht, Planning & Organisatie, Teamplayer en Initiatief nemen zijn een aantal competenties die ik meebreng vanuit mijn functie, die  bij de MR zeker van waarde kunnen zijn.

Ervaring heb ik opgedaan in onderstaande functies: 
2010-heden: KBS De Meander Oosterhout, Voorzitter Ouderraad 
2011-2014  : KBS De Meander Oosterhout, Lid oudergeleding van MR
2014-heden: Delta Onderwijs Oosterhout,  lid Dagelijks Bestuur van de GMR (penningmeester)
2016-heden: Dongemond college unit Made, lid klankbordgroep


Persoonlijke motivatie

Het betrokken zijn bij en meedenken over beleidsmatige zaken, de schakel te zijn tussen de  MR , de ouders en het College van Bestuur, waarbij het belang van de leerling het uitgangspunt is. Daarnaast het nauwlettend blijven volgen van de beleidsstukken, zijn voor mij de redenen om mij verkiesbaar te stellen voor de MR. 

Graag wil ik mij inzetten voor  het verbeteren van een open, transparante en directe communicatie met de MR en de daarbij betrokken geledingen binnen het Dongemond college. 

Door uw stem op mij uit te brengen kiest u voor: 
Betrokken, Betrouwbaar, Bevlogen ,Benaderbaar
Betrokken: mijn missie is om een transparant en betrokken MR-lid te zijn, die vanuit gelijkwaardigheid en respect voor verschillen op een positief kritische manier de onderwijskwaliteit en het veilige (leer)klimaat binnen het onderwijs wil bewaken en stimuleren voor alle betrokkenen.

Betrouwbaar
: als MR-lid wil ik bouwen aan een onderwijsklimaat waar respectvolle verhoudingen zijn tussen alle betrokkenen. Tevens vind ik het van belang dat er vertrouwen vanuit alle partijen aanwezig is en er een transparante en open communicatie en uitwisseling van informatie plaatsvindt.

Bevlogen: 
deelname aan de MR doe je niet voor je eigen kind maar voor het welzijn van alle leerlingen, dat is waar ik mij graag voor inzet. Ieder kind is uniek.

Benaderbaar:
Ik heb altijd een luisterend oor en hoor graag ieders mening, daarbij vind ik de driehoek ouder-leerling-school erg belangrijk.

...............................................................................................................................................................

Wim Voogt
Ik ben Wim Voogt en ik woon in Made met mijn vrouw, dochter en zoon.

Mijn zoon zit nu in 1 vmbo/havo in Made en mijn dochter zit sinds dit jaar in 3 vwo in Raamsdonksveer.

Ik krijg dus van beide locaties informatie over de gang van zaken op het Dongemond.
Tijdens de lagere school periode van de kinderen op Den Duin in Made ben ik ook actief geweest school.
Ik ben 7 jaar voorzitter geweest van de OR en tegelijk 3 jaar lid van MR. Tevens heb ik in die jaren de organisatie van het oud papier ophalen op mij genomen.
Als ik in de MR van het Dongemond college mag komen, wil ik  op een positieve manier een kritische bijdrage leveren in het belang van de leerlingen.
Bij de laatste vergadering ben ik als toehoorder aanwezig geweest om te kijken hoe de MR op het Dongemond werkt.
Dit heeft mij een bevestiging gegeven dat ik hier een bijdrage aan wil en kan leveren.
Ik hoop dat u op mij wilt stemmen en dat ik gekozen wordt als lid van de MR.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Terug

Er is een fout opgetreden. Error: Unable to load the Article Details page.