U bent hier:   Made > Home Made
  |  Inloggen

Article Details

Bekendmaking einduitslag unit Made
Bericht geplaatst op: 22-5-2019Alle leerlingen ontvangen op woensdag 12 juni 2019 tussen 11:00 en 14:00 uur telefonisch bericht of zij geslaagd of (voorlopig) afgewezen zijn. De (voorlopig) afgewezen leerlingen komen vervolgens voor het maken van verdere afspraken op school. De geslaagde leerlingen worden om 17:00 uur op school verwacht om hun voorlopige cijferlijst en het eventuele aanvraagformulier voor de herprofilering in ontvangst te nemen. Alle leerlingen hebben het recht om één van de centrale examens te herkansen. Herkansers en herprofileerders dienen het daarvoor verkregen formulier (voorzien van handtekening van één van de ouders/verzorgers en de kandidaat) vóór vrijdag 14 juni 2019, 11:00 uur persoonlijk te overhandigen aan mevrouw Nootenboom of mevrouw Nagelkerke.
  

Centraal Schriftelijk Examen 2e tijdvak (herkansing/herprofilering)
De examens in het 2e tijdvak vinden plaats van maandag 17 juni t/m donderdag 20 juni 2019. Het rooster hiervan wordt zo spoedig mogelijk na inschrijving aan de leerlingen bekendgemaakt. De uitslag van dit examen is op vrijdag 28 juni 2019. De herkansers/herprofileerders ontvangen tussen 11:00 uur en 12:00 uur telefonisch bericht.

Herkansing Centraal Schriftelijk Praktijkexamen (CSPE): alleen voor BB- en KB-leerlingen
De leerlingen van BB en KB mogen naast een digitaal CE ook (een deel van) hun CSPE herkansen. Op woensdag 5 juni 2019 is er op school een vergadering rondom de resultaten van deze praktijkexamens van de BB- en KB-leerlingen. 
Leerlingen waarvoor de examencommissie en vakdocenten een herkansing (van een deel) van het CSPE noodzakelijk achten, worden woensdag 5 juni 2019 tussen 10:00 uur en 11:00 uur gebeld.  De mogelijkheden tot herkansen worden besproken met de examencommissie en een vakdocent. De betreffende leerlingen worden van woensdag 5 t/m vrijdag 7 juni 2019 op school verwacht voor de voorbereiding van deze herkansing. De herkansingen van het CSPE zullen voor deze leerlingen plaatsvinden op vrijdag 7 en dinsdag 11 juni 2019. De uitslag van het praktijkexamen wordt op deze dag nog niet bekend gemaakt, deze volgt op 12 juni 2019 gelijktijdig met de andere vakken.
Omdat GL-leerlingen over maximaal 1 herkansing beschikken, kunnen zij een eventuele herkansing van het CSPE pas aanvangen na bekendmaking van de totale einduitslag op woensdag 12 juni.

Diploma-uitreiking
De diploma-uitreiking is op dinsdag 2 juli 2019 en vindt plaats in de Korenbeurs te Made. Jullie krijgen hiervoor nog een officiële uitnodiging. De uitreiking voor GL- en TL-geslaagden begint om 19:30 uur.  De uitreiking voor BB- en KB-geslaagden begint om 16:00 uur. 

Vakantie plannen
In principe hoeven eindexamenkandidaten in de periode tussen de centrale examens en de uitslag niet op school te zijn. Ze moeten echter wel beschikbaar zijn. Het is mogelijk dat er situaties ontstaan waarbij de (her)examens niet op de aangegeven tijdstippen afgenomen kunnen worden en daarom moeten wij  benadrukken dat wanneer een eindexamenkandidaat besluit om in deze periode op vakantie te gaan, dit volledig op eigen risico geschiedt.

Met vriendelijke groet, 
De examencommissie,
Mw. W.G.M. Roefs MA, MSc
Mw. J. Nootenboom 
Mw. A.H. Nagelkerke
Terug