U bent hier:   Made > Home Made
  |  Inloggen

Article Details

Gemeenteraadsdag unit Made
Bericht geplaatst op: 4-4-2019Samen met 25 leerlingen uit theoretisch 3 van de locatie Made ben ik naar de raadszaal van de gemeente Drimmelen gegaan. De leerlingen zijn bezig met het hoofdstuk politiek bij het vak maatschappijleer. Dit is erg abstracte stof, het interesseert hen niet bijzonder veel… Immers hebben ze niets te zeggen, toch?

Om daar verandering in te brengen heb ik samen met Gert-Jan van Oosterbosch van Nevos v.o.f. en Robert Driesen van gemeente Drimmelen een jongeren-gemeenteraad georganiseerd. Vanuit de gemeente Drimmelen was er een budget van € 10.000 (gereserveerd voor jongerenparticipatie) om het regionale zwembad, de Randoet, aantrekkelijker te maken voor jongeren. Ook de burgemeester hebben we bereid gevonden om de raadsvergadering voor te zitten, zoals dat in een échte raadsvergadering ook het geval is. 

De leerlingen waren in het begin druk bezig met het besteden van de € 10.000. Al snel bleek dat politieke beslissingen complexer zijn dan: ‘’we boeken Ronnie Flex een halfuurtje!’’ Er zijn namelijk wat kaders én het moest zorgen voor een grotere toestroom tijdens het gehele zwemseizoen: niet voor één druk avondje. Leerlingen gingen serieus aan de slag met het maken van voorstellen, welke zij vervolgens professioneel én via de voorzitter indienden. 


Toen de wethouder de kaders nogmaals duidelijk had gemaakt, werd besloten tot het sluiten van coalities en overeenkomsten. Een van de fracties voelde zich gepasseerd: zij waren niet betrokken in de coalitieonderhandelingen omdat hun voorstel te rigoureus afweek van de rest en besloten even wat rust te pakken op hun zetels. Politieke rivaliteit was zéér aanwezig en de rest werd dan ook even genegeerd.  Uiteindelijk besloten zij (na wat gesprekken in de achterkamertjes) meegevend te zijn en tóch mee te stemmen met de rest, mits zij een amendement mochten indienen: de gehele jongerenraad heeft toen een motie ingediend, deze overhandigd aan de wethouder en uitgesproken voor de burgemeester, om uiteindelijk unaniem vóór de motie te stemmen. Eén van de leerlingen deed echter een Hans Wiegeltje en besloot naar eer en geweten tegen te stemmen, met de memorabele woorden: omdat het kan! 

De wethouder, die een door mij afgehouden motie van wantrouwen (omdat hij volgens de leerlingen veel te moeilijk deed…) had overleefd, was uiteindelijk tevreden met het voorstel. De jongerenwerker heeft de leerlingen gevraagd om ook daadwerkelijk mee te doen in de uitvoering van het voorstel en komt binnenkort bijeen met de zeven (!) leerlingen die aangaven hier ook daadwerkelijk tijd en energie in te willen steken. 

De leerlingen en (dus ook) hun leraar hebben genoten van deze dag. Alles komt hier bijeen: de leerlingen hebben véél meer democratische rechten dan zij aanvankelijk dachten. Hen is nu ook duidelijk dat zij in principe altijd gebruik kunnen maken van het spreekrecht en dat zij daadwerkelijk kunnen meepraten. Ik hoop bovenal dat hun politieke hart is gaan kloppen en het voor hen voor eens en altijd duidelijk is: als je iets voor elkaar wil krijgen, moet (en mag!) je je mond opentrekken!

Ik ben buitengewoon trots op de 25 leerlingen die meegegaan zijn. Daarnaast ben ik trots op het feit dat je als school iets betekend hebt voor de omgeving. Ook de gemeente heeft behoefte aan het meedenken- en doen van de jongeren. Het is alleen lastig om hen in het gemeentehuis te krijgen. Zo bleek ook hier: als je samenwerkt, in welke vorm dan ook, kom je een heel eind. In ieder geval een stuk verder. 

Levi van Erp
Docent geschiedenis en maatschappijleer

 CoalitievormingDe burgemeester telt de stemming van de raadsleden

 De motie, unaniem aangenomen


Terug