Functionaris gegevensbescherming (FG)
Het Dongemond college heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De functie is belegd bij een externe partij. De FG houdt intern toezicht op en adviseert over de toepassing en naleving van de AVG door het Dongemond college. 

De FG wordt tijdig betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens. Is er sprake van een datalek of ernstig beveiligingsincident, dan wordt de FG hierover geïnformeerd. De informatie waar de FG kennis van neemt, wordt vertrouwelijk behandeld.
De FG staat in contact met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en treedt op als contactpersoon van het Dongemond college onderwijsgroep voor de AP.

Contactgegevens
Dyade Advies
Dhr. R. van Rooijen
ronald.van.rooijen@dyade.nl
030-3035130

Maak klachten over omgaan met privacy en privacyrechten bespreekbaar

Het Dongemond college en haar medewerkers hechten er belang aan zorgvuldig om te gaan met privacy van leerlingen, medewerkers en overige betrokkenen. Toch kan het gebeuren dat een iemand een klacht heeft over de privacybescherming of over hoe er uitvoering wordt gegeven aan zijn/haar privacyrechten (bijvoorbeeld het recht op inzage). Mocht dit het geval zijn, maak uw klacht dan kenbaar bij de directie van de school en/of de Functionaris Gegevensbescherming van onze organisatie. Wij nemen privacyklachten serieus en zullen proberen de oorzaak van de klacht zo goed en zo snel mogelijk weg te nemen. 

Komen betrokkene en het Dongemond college en/of de Functionaris Gegevensbescherming van onze organisatie er samen niet uit, dan wordt de betrokkene geattendeerd op de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht elke binnengekomen klacht in behandeling te nemen.
Unit MADE
Kempsstraat 15
4921 TB Made
Tel. 0162 683125 | Fax. 0162 687486

Postadres
Postbus 124
4940 AC Raamsdonksveer
Unit HAVO-VWO
Collegeweg 1
4942 VC Raamsdonksveer
Tel. 0162 513469 | Fax. 0162 515005

Bankrelatie:
IBAN: NL33 RABO 0115698442
Unit VMBO
Collegeweg 1
4942 VC Raamsdonksveer
Tel. 0162 513469 | Fax. 0162 515005

© 2014 Dongemond College | Alle rechten voorbehouden