Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) van het Dongemond college, bestaat uit acht medewerkers, vier ouders/verzorgers en vier leerlingen van de drie units (in totaal zestien personen). De MR denkt mee over het beleid van de school: 
  • Onderwijs, zoals het strategisch beleidsplan
  • Personeel, zoals taak- en vakkundig beleid
  • Financieel, zoals de begroting 

Het Dongemond college vindt participerend medezeggenschap belangrijk. Dat wil zeggen dat de MR vroegtijdig bij het maken van plannen en beleid betrokken wil worden en gevraagd wenst te worden om mee te denken bij de totstandkoming hiervan. De MR adviseert, bij sommige zaken is instemming van de raad nodig. Medezeggenschap is bij wet geregeld. De voorzitter van de MR is de heer G.J. Buiting, secretaris is de heer P. Oomens.

U kunt de MR bereiken via e-mail: medezeggenschapsraad@dongemondcollege.nl 

De verslagen van de MR kunt u na inloggen hier downloaden.
Unit MADE
Kempsstraat 15
4921 TB Made
Tel. 0162 683125 | Fax. 0162 687486

Postadres
Postbus 124
4940 AC Raamsdonksveer
Unit HAVO-VWO
Collegeweg 1
4942 VC Raamsdonksveer
Tel. 0162 513469 | Fax. 0162 515005

Bankrelatie:
IBAN: NL33 RABO 0115698442
Unit VMBO
Collegeweg 1
4942 VC Raamsdonksveer
Tel. 0162 513469 | Fax. 0162 515005

© 2014 Dongemond College | Alle rechten voorbehouden