Kwaliteit
Wij vinden het belangrijk dat we de kwaliteit van ons onderwijs en onze bedrijfsvoering in beeld brengen en dat we op basis van dit beeld tijdig acties kunnen nemen die de kwaliteit van ons onderwijs en onze bedrijfsvoering verbeteren. Kwaliteitszorg is duidelijk zichtbaar in een aantal activiteiten die periodiek terugkomen. 

Teamplan
Jaarlijks maakt ieder team een teamplan. Dit plan is afgeleid van het schoolplan en in een teamplan staat welke activiteiten het team onderneemt. Jaarlijks wordt op iedere unit dit teamplan geëvalueerd. Zaken die niet goed of minder goed lopen worden besproken en het plan wordt daar waar nodig of noodzakelijk bijgesteld.

Tevredenheid
Jaarlijks meten we de tevredenheid van onze ouders en leerlingen van het derde leerjaar. Op basis van de resultaten worden zaken binnen de afzonderlijke units besproken en waar nodig wordt actie ondernomen. 

Kwaliteitscholen
Jaarlijks onderzoeken we de kwaliteit van ons onderwijs met behulp van vragenlijsten van de organisatie "Kwaliteitscholen". Op basis van de resultaten worden in de teams plannen gemaakt om waar nodig de lespraktijk bij te stellen. Na één jaar vindt een tweede meting plaats om te kunnen bepalen of de activiteiten succes hebben gehad en de kwaliteit is verbeterd.

Naast deze meer terugkerende activiteiten  is er natuurlijk regelmatig overleg met de klankbordgroepen en onze medezeggenschapsraad.


Scholenopdekaart.nl
De brancheorganisatie VO-raad geeft met de website scholenopdekaart.nl meer inzicht in de verschillende scholen per regio. 
Unit MADE
Kempsstraat 15
4921 TB Made
Tel. 0162 683125 | Fax. 0162 687486

Postadres
Postbus 124
4940 AC Raamsdonksveer
Unit HAVO-VWO
Collegeweg 1
4942 VC Raamsdonksveer
Tel. 0162 513469 | Fax. 0162 515005

Bankrelatie:
IBAN: NL33 RABO 0115698442
Unit VMBO
Collegeweg 1
4942 VC Raamsdonksveer
Tel. 0162 513469 | Fax. 0162 515005

© 2014 Dongemond College | Alle rechten voorbehouden