U bent hier:   Algemeen > Home
  |  Inloggen

Article Details

Dongemond college gaat dicht
Bericht geplaatst op: 15-3-2020Dit betekent dat vanaf morgenochtend leerlingen, ook de leerlingen die morgen schoolexamens hebben, thuis moeten blijven tot nader bericht. Leerlingen van ouders die een beroep hebben dat van belang is om de samenleving draaiende te houden (zorg, onderwijs, openbaar vervoer, voedselketen, transport brandstoffen, vervoer afval/vuilnis, kinderopvang, hulpverleningsdiensten zoals politie, brandweer, defensie, ambulance , crisisbeheersing, noodzakelijke overheidsprocessen, media en communicatie) worden indien de ouders dat wensen, op school opgevangen. Zij mogen dus gewoon naar school komen.

Wij begrijpen dat leerlingen van de examenklassen en hun ouders/verzorgers veel vragen hebben over het afronden van de schoolexamens. In de loop van deze week ontvangen we informatie over de wijze waarop leerlingen hun schoolexamens en centrale examens kunnen afronden. Dit is momenteel niet duidelijk.

Maandag en dinsdag brengen we in kaart voor welke vakken we de komende weken onderwijs op afstand gaan verzorgen. We hebben hiermee al experimenten gedaan en verwachten dat dit in de loop van deze week wordt opgestart. Dat zal niet voor alle vakken op dezelfde dag zijn. Onze mentoren zullen de komende weken ook een belangrijke rol vervullen bij het monitoren van de ontwikkelingen van leerlingen in zijn/haar mentorklas en houden contact met de leerlingen.

De geplande bedrijfsstages  vervallen de komende week en we brengen in kaart op welke wijze we deze later vormgeven. Alle geplande werkweken vervallen ook. Deze vinden weliswaar pas na 6 april plaats, maar we achten het gezien de reisadviezen niet verstandig om besluiten hierover uit te stellen.

Morgen ontvangen zowel onze leerlingen als hun ouders/verzorgers belangrijke informatie per mail maar de snelste manier om te communiceren op dit moment is onze website.

Wij hopen met elkaar het onderwijs op een passende manier, binnen de grenzen van het mogelijke, op gang te houden. Uiteraard hopen we ook dat we door het nemen van deze maatregelen verdere verspreiding van het Coronavirus indammen en dat we terugkeren naar onze vertrouwde veilige samenleving. Samen de schouders eronder en begrip voor ieders zorg, angst, mogelijkheden en onmogelijkheden is nu van het grootste belang.

 

Namens directie en college van bestuur,

 

Drs. G.A.A.M. Steenbakkers


Terug